องค์การสวนสัตว์ชี้แจง
13 มี.ค.นี้เปิดแค่ Mini Zoo
สวนสัตว์แห่งใหม่สร้างปี 66

by Admin

องค์การสวนสัตว์ฯ ชี้แจงว่า จะเปิดให้บริการสวนสัตว์เพื่อชุมชน หรือ “Mini Zoo” ซึ่งเป็นโครงการสวนสัตว์ชั่วคราวโดยสามารถเข้าชมฟรีเป็นวันแรกวันที่ 13 มี.ค. 2565 บนเนื้อที่ประมาณ 4 ไร่ ซึ่งอยู่ในบริเวณพื้นที่ของโครงการสวนสัตว์แห่งใหม่ย่านคลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 

นายอรรถพร ศรีเหรัญ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (อสส.) เปิดเผยว่า การเปิดบริการ Mini Zoo ไม่ใช่การเปิดสวนสัตว์แห่งใหม่ แต่เป็นการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ระหว่างรอการก่อสร้างโครงการสวนสัตว์แห่งใหม่ที่จะเริ่มในปี 2566 และอาจจะใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 5 ปี 

ดังนั้นขอทำความเข้าใจกับประชาชนว่าสวนสัตว์แห่งใหม่ยังไม่เปิดให้บริการ แต่จะเปิดเฉพาะ Mini Zoo เพื่อมอบความสุขเบื้องต้นให้กับประชาชนและชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ โดยจะนำสัตว์มาจัดแสดง 7-8 ชนิด อาทิ นกกระเรียนไทย หนูยักษ์คาปิบารา ลิงกระรอก ลีเมอร์ เม่น เต่าซูคาต้า และเต่าบึงหัวเหลือง เป็นต้น 

 นอกจากนี้ ยังจัดพื้นที่เป็นตลาดนัดสินค้าชุมชน และตลาดต้นไม้เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนโดยรอบโครงการด้วย โดยจะเปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เดือน มี.ค. นี้ รองรับจำนวนผู้เข้าชมได้วันละประมาณ 200 คนเท่านั้น ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่โครงการสวนสัตว์แห่งใหม่ โทร. 083-963-9696 หรือติดตามในเฟซบุ๊กชื่อโครงการสวนสัตว์แห่งใหม่

สำหรับโครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่มีพื้นที่ทั้งหมด 300 ไร่ ตั้งอยู่คลองหก ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี แบ่งพื้นที่ออกเป็น 6 ส่วน ประกอบด้วย 1. พื้นที่สวนสาธารณะ 2. พื้นที่ส่วนพาณิชย์ 3. พื้นที่ส่วนป้องกันน้ำท่วม 4. พื้นที่ส่วนวิจัย 5. พื้นที่ส่วนจอดรถ และ 6. พื้นที่ส่วนจัดแสดงสัตว์โซนแอฟริกา โซนเอเชีย โซนออสเตรเลีย โซนอเมริกาใต้ และสวนสัตว์เด็ก และคาดว่าจะเปิดเฟสแรก ปี 2568 และเปิดอย่างเป็นทางการ ปี 2570

Copyright @2021 – All Right Reserved.