เกือบ 1 ใน 3 นกพื้นเมืองของนิวซีแลนด์ สูญพันธุ์แล้วหลังมนุษย์ตั้งถิ่นฐาน

by Igreen Editor

ผลการศึกษาประมาณการล่าสุดพบนกเฉพาะถิ่นนิวซีแลนด์สูญพันธุ์แล้ว 56 สายพันธุ์ จากทั้งหมด 171 สายพันธุ์ หรือประมาณ 1 ใน 3

จากการศึกษาที่เผยแพร่ผ่านวารสารนิเวศวิทยานิวซีแลนด์ในวันศุกร์ที่ 11 พ.ย. ที่ผ่านมา พบว่านกเฉพาะถิ่นของนิวซีแลนด์สูญพันธุ์แล้วเกือบ 1 ใน 3 ขณะกลุ่มสัตว์บกทั่ว

ผลการศึกษาประมาณการล่าสุดพบนกเฉพาะถิ่นนิวซีแลนด์สูญพันธุ์แล้ว 56 สายพันธุ์ จากทั้งหมด 171 สายพันธุ์ หรือประมาณ 1 ใน 3

จากการศึกษาที่เผยแพร่ผ่านวารสารนิเวศวิทยานิวซีแลนด์เมื่อวันที่ 11 พ.ย. ที่ผ่านมา พบว่านกเฉพาะถิ่นของนิวซีแลนด์สูญพันธุ์แล้วเกือบ 1 ใน 3 ขณะกลุ่มสัตว์บกทั่วโลกเผชิญอัตราการสูญพันธุ์สูงขึ้นหลังการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ โดยประมาณการครั้งนี้ครอบคลุมหมู่เกาะแชทัมและหมู่เกาะนอกชายฝั่งอื่นๆ

โดยเกาะนอร์ธพบการสูญพันธุ์ของนกร้อยละ 50 ขณะเกาะนอกชายฝั่งที่มีกิจกรรมของมนุษย์เพียงเล็กน้อยพบการสูญพันธุ์เพียงร้อยละ 14.5

นกกระจิบพิวาววาว – นกแห่งปี 2022 ของนิวซีแลนด์ (Photo by David Hallett/Xinhua)

เจมี วูด หัวหน้าทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยแอดิเลด กล่าวว่า อัตราการสูญพันธุ์ของสัตว์เฉพาะถิ่นหลังการตั้งถิ่นฐานเป็นข้อมูลที่ถูกพูดถึงเป็นวงกว้าง และช่วยให้เข้าใจถึงความสำคัญของการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพล่าสุดที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์

วูดเผยว่า การประมาณการอัตราการสูญพันธุ์อาจมีความแตกต่างกันในระดับสูง ขึ้นอยู่กับหลากหลายปัจจัย อาทิ ขอบเขตทางภูมิศาสตร์ของภูมิภาคนั้นๆ การกำหนดกลุ่มรายชื่อสัตว์เฉพาะถิ่น ความครบถ้วนของข้อมูลฟอสซิล และขอบข่ายอนุกรมวิธาน

ทั้งนี้ การศึกษาดังกล่าวเป็นการประมาณการล่าสุดเกี่ยวกับอัตราการสูญพันธุ์หลังการตั้งถิ่นฐานของนกเฉพาะถิ่นในนิวซีแลนด์ ซึ่งอ้างอิงข้อมูลจากการรวบรวมสายพันธุ์นกที่สูญพันธุ์ไปเมื่อไม่นานนี้ พร้อมการทบทวนอนุกรมวิธานครั้งล่าสุด และตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน

ที่มา: สำนักกข่าวซินหัว

Copyright @2021 – All Right Reserved.