งานวิจัยชี้ หมาพันธุ์เดียวกัน แต่นิสัยต่าง เพราะ อยู่ที่คนเลี้ยง

by Admin

แม้ว่าสายพันธุ์สุนัขจะเป็นปัจจัยสำคัญในการบ่งบอกบุคลิก แต่การศึกษาใหม่พบว่าท้ายที่สุดบุคลิกนั้นจะถูกกำหนดโดยปฏิสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างพันธุกรรมและสภาพแวดล้อมจากการเลี้ยงดู

บุคลิกของสุนัขเป็นเรื่องของการวิจัยมาช้านาน โดยการศึกษาก่อนหน้านี้แสดงให้เห็นว่าบุคลิกของสุนัขแตกต่างกันในแต่ละสายพันธุ์ แต่จากการศึกษาใหม่พบว่าสายพันธุ์เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่กำหนดบุคลิกภาพของสุนัข

ลักษณะนิสัยหรือบุคลิกของสุนัขถูกกำหนดโดยกรรมพันธุ์  40-50% ส่วนที่เหลือคือปัจจัยแวดล้อมจากการเลี้ยงดูก็ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวัยเด็กของสุนัข

บุคลิกของสุนัขมีอิทธิพลอย่างมากต่อความสัมพันธ์ระหว่างสุนัขกับเจ้าของ ตลอดจนสมาชิกในครอบครัวและสุนัขตัวอื่นๆในบ้าน หากสุนัขมีบุคลิกและพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ เช่น ก้าวร้าว ก็อาจทำให้สุนัขตัวนั้นถูกนำไปทิ้งในสถานพักพิงสัตว์เลี้ยงหรือโชคร้ายก็อาจถูกทำร้ายจนพิการหรือเสียชีวิตอย่างที่เราเป็นข่าว

นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเฮลซิงกิ ฟินแลนด์ได้รวบรวมชุดข้อมูลจากสุนัข 11,418 ตัว จาก 300 สายพันธุ์ ครอบคลุมกลุ่มสายพันธุ์ที่ไม่เคยได้รับการศึกษามาก่อน เพื่อทำการศึกษาสภาพแวดล้อมและปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลต่อบุคลิกภาพของสุนัข

การศึกษาได้ตรวจสอบปัจจัยต่างๆ ที่มีความเชื่อมโยงต่อบุคลิกภาพเจ็ดประการคือ ความไม่มั่นคง สมาธิในการฝึก ความก้าวร้าว ความกระฉับกระเฉง ความเข้ากับคนง่าย ความสามารถเข้าสังคมสุนัข และความเพียรพยายาม

นักวิจัยพบว่าอายุเป็นตัวแปรที่สำคัญที่สุดต่อความไม่มั่นคง การจดจ่อต่อการฝึกฝน ความกระฉับกระเฉง และการเข้าสังคมสุนัข โดยช่วงอายุที่สำคัญที่มีผลต่อการกำหนดบุคลิกอยู่ระหว่าง 7 สัปดาห์ถึง 4 เดือน

แต่คะแนนการมีสมาธิในการฝึกฝน ความไม่มั่นคง ความกระฉับกระเฉงสามารถเพิ่มขึ้นได้ตามอายุ ในขณะที่คะแนนการเข้าสังคมสุนัขและมนุษย์ลดลงเมื่อสุนัขแก่ตัวขึ้น 

Milla Salonen หนึ่งในทีมศึกษากล่าวว่าการค้นพบของเราระบุว่าเจ้าของใหม่ควรทำความคุ้นเคยกับลูกสุนัขให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ กับคน สถานที่ และสัตว์ที่ไม่คุ้นเคย”

ผลการศึกษาพบว่าบุคลิกภาพของสุนัขมาจากปฏิสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างพันธุกรรมและปัจจัยแวดล้อมจากการเลี้ยงดู แต่การเลี้ยงดูก็ส่งผลต่อลักษณะนิสัยที่แตกต่างกันไป

โดยผลลัพธ์จากการศึกษาแสดงให้เห็นว่า แม้สุนัขทุกตัวมีความเป็นตัวของตัวเอง และทุกสายพันธุ์ก็มีลักษณะนิสัยที่แตกต่างกันไป แต่ภูมิหลังจากการเลี้ยงดูและประสบการณ์ชีวิตคือปัจจัยสำคัญที่ทำให้นิสัยและบุคลิกของสุนัขแตกต่างกันแม้จะเป็นสายพันธุ์เดียวกันก็ตาม

การศึกษาเน้นย้ำถึงผลกระทบใหญ่ที่มนุษย์มีต่อบุคลิกภาพและความเป็นอยู่ของสุนัข สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าเจ้าของสามารถสร้างบุคลิกภาพให้สุนัขของตัวเองได้

ที่มา : May 19,2023. Breed, age, and social environment are associated with personality traits in dogs. ScienceDirector

Copyright @2021 – All Right Reserved.