ฝุ่น PM2.5 แค่หายใจ = ฆ่าตัวตาย

by Admin

การเกิดฝุ่นละออง PM2.5 มีความซับซ้อน และมีสาเหตุจากหลายแหล่งกำเนิด ทั้งท่อไอเสียรถยนต์เครื่องยนต์ดีเซล โดยเฉพาะจากรถบรรทุก รถกระบะ และรถโดยสาร ซ้ำเติมด้วยการเผาในที่โล่ง และการปล่อยควันของโรงงานอุตสาหกรรม

นอกจากนั้นยังเกิดจากการทำปฏิกริยาทางเคมีในอากาศที่เรียกว่า “photochemical smog” ที่จะลอยมาผสมโรงกับฝุ่นที่เกิดในพื้นที่ด้วย

ขณะเดียวกันภาวะอุณหภูมิผกผัน (Inversion) หรืออุณหภูมิพื้นดินต่ำ ยังเป็นสาเหตุให้อากาศไม่ถ่ายเทหรือลอยตัว ดังนั้นในช่วงปลายปีถึงต้นปีที่เข้าหน้าฝุ่น กรุงเทพฯ และปริมณฑล จึงถูกฝุ่นปกคลุมเหมือนฝาชีครอบ

.การผสมโรงของฝุ่นจากหลายแหล่งทำให้ปริมาณมลพิษในอากาศเพิ่มสูงขึ้นและเป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่างรุนแรง ซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดโรค อาทิ มะเร็งปอด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ปอดอุดกั้นเรื้อรังกำเริบ หืด ภูมิแพ้ ระคายเคืองตา คอ และจมูก ฯลฯ

Copyright @2021 – All Right Reserved.