กระทรวงทรัพย์ผนึกเกษตรฯ จัดการ PM2.5 เผาป่าที่ดิน สปก.เจอยึดคืน

by Admin

เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดทส. แถลงข่าวสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือ PM2.5 โดยกล่าวว่า พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รมว.ทส. ได้หารือกับ รอ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ เกี่ยวกับการกำหนดแนวทางและเร่งรัดการขับเคลื่อนตามมาตรการ “แก้ไขปัญหาฝุ่นพิษ PM2.5 ปี 2567” ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ ได้ตั้งเป้าลดการเกิดไฟป่าในพื้นเสี่ยง 10 ป่าอนุรักษ์ และ 10 ป่าสงวนแห่งชาติ รวมทั้งการเผาไหม้ในพื้นที่เกษตรกรรมลงร้อยละ 50 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ

นายจตุพร กล่าวว่า ทส. จะเป็นหน่วยงานหลักจัดทำมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นพิษ PM2.5 ปี 2567 เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และปัญหาฝุ่นละอองในภาพรวมของประเทศ

สำหรับพื้นที่ป่าได้มีการจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่ เช่น เศษใบไม้แห้ง การลาดตระเวนในพื้นที่ป่า เป็นต้น สำหรับพื้นที่การเกษตรจะมีการจัดระเบียบการเผา ขณะเดียวกันทางระทรวงเกษตรฯ จะเดินหน้ารณรงค์ให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและปลูกพืชให้เหมาะสมกับพื้นที่ด้วย

“สำหรับพื้นที่ ส.ป.ก. หากมีการเผาเกิน 2 – 3 ครั้งจะยึดที่ดินคืนทั้งหมด เพราะทำผิดเงื่อนไขในการห้ามเผาในพื้นที่เกษตรกรรมจนสร้างมลพิษและฝุ่น PM2.5 จนกระทบประชาชนในพื้นที่โดยรอบ ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติเช่นเดียวกับที่ดินของ คทช. โดยเริ่มจากเตือนก่อนหากไม่ปฏิบัติตามจะออกคำสั่งขั้นเด็ดขาด”

ปลัดทส. ระบุอีกว่า ทั้งนี้ จะเสนอมาตรการควบคุมการเผาพื้นที่เกษตรกรรมในเขต ส.ป.ก. ต่อที่ประชุมคณะกรรมการจัดการปัญหามลพิษทางอากาศเพื่อความยั่งยืนพิจารณาและรับทราบบางมาตรการที่ได้เริ่มดำเนินการไปแล้วในวันที่ 21 ธันวาคมนี้ เพื่อขับเคลื่อนมาตรการต่อเนื่องและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

Copyright @2021 – All Right Reserved.