‘กรมทะเล’ แจ้งจับ ‘กรมชลฯ’
สร้างแก้มลิงรุกป่าชายเลน 428 ไร่

by IGreen Editor

การแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำในพื้นที่ ต.เกาะพระทอง ต.เกาะพระทอง อ.คุระบุรี จ.พังงา ของ อบต.เกาะพระทอง กลายเป็นเรื่องโอละพ่อเพราะถูกกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยื่นฟ้องดำเนินคดีข้อหาบุกรุกป่าชายเลนและป่าสงวน

โครงการแก้มลิงเกาะพระทอง หรือโครงการฟื้นฟูหนองน้ำทุ่งอุ่น ทาง อบต.เกาะพระทองร่วมกับสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 15 กรมชลประทาน เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ แต่ไม่ใช้ขอนุญาตการใช้พื้นที่ให้ถูกต้องแต่กลับบุกรุกป่าชายเลนและป่าสงวนโดยไม่ได้รับอนุญาต บนเนื้อที่กว่า 428 ไร่ วงเงินกว่า 350 ล้านบาท

ล่าสุดเมื่อวันที่ 23 เม.ย. 2565 นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กล่าวว่า ตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาที่ 921/2558 การดำเนินการในที่ดินที่ทำให้เสื่อมสภาพป่า แผ้วถาง เผาป่า ทำไม้ หรือกระทำด้วยประการใด ๆ อันเป็นการทำลายป่าในที่ดินสาธารณประโยชน์ที่ยังมิได้มีบุคคลใดได้มาตามประมวลกฎหมายที่ดิน นั้นที่ดินดังกล่าวยังคงอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายป่าไม้ ซึ่งต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่

พื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติและป่าชายเลน แม้หน่วยงานที่เข้าดำเนินการจะอ้างว่ามีเอกสารสำคัญให้สามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องขออนุญาต แต่จากการตรวจสอบไม่พบเอกสารคำขออนุญาตใช้ประโยชน์มายังกระทรวงทรัพย์เพื่อขอยกเว้นมติคณะรัฐมนตรี (ครม.)ในการใช้พื้น ดังนั้นจึงถือเป็นการบุกรุก

ด้าน นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) กล่าวว่า พื้นที่ทั้งหมดอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเลน และเขตป่าไม้ถาวรทั้งแปลง พื้นที่ส่วนใหญ่คาบเกี่ยวกับเขตป่าชายเลนตามมติ ครม. จึงได้แจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษกับ สภ.ภูธรคุระบุรี ตาม ปจว.ข้อ 5 ลงวันที่ 22 เม.ย. 2565

ผู้บุกรุกมีความผิดตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ. 2484 และ พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 พ.ร.บ.ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 อีกทั้งยังขัดต่อมติ ครม. วันที่ 23 ก.ค. 2534 และวันที่ 17 ต.ค. 2543 ที่ห้ามมิให้อนุญาตการใช้ประโยชน์ในเขตป่าชายเลนทุกกรณี ทั้งภาครัฐและเอกชน หากจำเป็นที่จะต้องเข้าใช้ประโยชน์ต้องขอยกเว้นมติ ครม.เป็นกรณี ๆ ไป

นายโสภณได้มอบหมายให้นายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดี ทช. เร่งรัดทั้งคดีอาญาและคดีแพ่งในการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายและกรม ทช.ได้มีหนังสือแจ้งไปยังอธิบดีกรมชลประทานให้ระงับโครงการทันที ตามอำนาจมาตรา 17 แห่ง พ.ร.บ.ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 ซึ่งประเมินความเสียหายจากการบุกรุกทำลายป่าชายเลนเบื้องต้นมีมูลค่ากว่า 29 ล้านบาท

สำหรับโครงการแก้มลิงเกาะพระทอง ต.เกาะพระทอง จ.พังงา กรมชลประทานจะสร้างแก้มลิงความจุ 1.55 ล้านลูกบาศก์เมตร พร้อมอาคารประกอบสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า 2 แห่ง ระบบท่อส่งน้ำ 3 สายความยาวรวม 21.40 กิโลเมตรท่อระบายน้ำ 1 แห่ง และอาคารรับน้ำ 5 แห่ง มีระยะเวลาดำเนินโครงการ 2565-2567 วงเงินงบประมาณ 350 ล้านบาท ผูกพัน 3 ปีคือ ปี 2565 จำนวน 60 ล้านบาท ปี 2566 จำนวน 120 ล้านบาท และปี 2567 จำนวน 170 ล้านบาท

Copyright @2021 – All Right Reserved.