เปลี่ยน CO2 ลมหายใจมนุษย์
ให้เป็นปุ๋ยแปลงผักบนดาดฟ้า

by Admin

นักวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยบอสตันทำการสร้างอุปกรณ์ทดลองปลูกพืชบนดาดฟ้าตรงช่องระบายอากาศ พบพืชที่ทดลองเติบโตเร็วกว่าพืชชนิดอื่นถึง 4 เท่า

ภายใต้ชื่อการทดลอง BIG GRO ดร.ซาราเบธ บัคเลย์และทีมทดลองมหาวิทยาลัยบอสตัน สหรัฐอเมริกา ได้นำแนวคิดดาดฟ้าสีเขียวที่ช่วยลดผลกระทบจากปรากฏการณ์ความร้อนในเมือง และการผลิตอาหารในเมืองเพื่อลดการพึ่งพาระบบเกษตรกรรมที่ปล่อยคาร์บอนเข้มข้น

โดยนำแนวคิดดังกล่าวมาทดลองกับ CO2 ที่เกิดจากการหายใจของมนุษย์ภายในอาคาร แล้วถูกปล่อยออกมาเป็นเสียผ่านช่องระบายอากาศบนดาดฟ้าให้กลับมาใช้ใหม่ให้เป็นปุ๋ย

พืชที่ทดลองปลูกนั้นคือข้าวโพดและผักโขมเพราะเป็นพืชที่กินได้ทั่วไป และมีความไวต่อระดับ CO2 ในการสังเคราะห์แสงสูงกว่าพืชชนิดอื่น จากนั้นจึงวางพืชทดลองใกล้ช่องระบายอากาศ 2 ช่อง ที่ดูด CO2 ออกมาจาก 20 ห้องเรียน และวางพืชชนิดเดียวกันใกล้กับพัดลมทั่วไปที่อยู่ภายใต้ระบบควบคุมของการทดลอง

มีการวัดระดับ CO2 ใน 20 ห้องเรียนด้านล่างเป็นประจำเพื่อให้ทราบปริมาณ CO2 ช่องระบายอากาศบนชั้นดาดฟ้า จากการทดลองพบว่าระดับ CO2 ในห้องเรียนเฉลี่ยสูงกว่า 1,000 ppm ซึ่งมากพอที่จะเพิ่มการเจริญเติบโตของพืชจากระดับค่าเฉลี่ยที่พืชควรได้รับที่ 800ppm

จึงส่งผลให้พืชทดลองที่ปลูกตรงช่องระบายอากาศนั้นเติบโตกว่าพืชที่ปลูกตรงพัดลมควบคุมที่ใช้อากาศในชั้นบรรยากาศทั่วไป ถึง 4 เท่า

การค้นพบนี้เป็นการพัฒนาที่มีแนวโน้มที่ดีสำหรับชีวิตคนเมือง แต่ยังมีอีกหลายแง่มุมของระบบที่ต้องปรับพิจารณาก่อนนำไปใช้จริง

“แปลงผักเหล่านี้สามารถให้ประโยชน์มากมายต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม เช่น การประหยัดพลังงานสำหรับอาคาร การลดปริมาณคาร์บอนฯ การบรรเทาการสภาพอากาศ การลดความร้อนในเมือง การผลิตอาหารในท้องถิ่น โอกาสในการสร้างชุมชน และประโยชน์ด้านสุนทรียภาพและสุขภาพจิต” ดร.บัคเลย์ กล่าว

อ้างอิง :

  • Oct 24,2022, Sarabeth Buckleys and Team, “Enhancing crop growth in rooftop farms by repurposing CO2 from human respiration inside buildings.” Frontiers Media
  • Oct 27,2022, “New Rooftop CO2 Ventilators Funnel Fumes into Fertilizer that Makes Spinach Grow 4x Bigger in Roof Gardens.” Good News Network

Copyright @2021 – All Right Reserved.