กรม​อุทยานฯ คัดเลือก
‘ศศิน-ติ๊ก เจษฎาภรณ์-สรชัด’
คนต้นแบบพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้

by Admin

เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 2565​ กรม​อุทยาน​แห่งชาติ​ สัตว์ป่า​ และ​พันธุ์พืช​ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับ “เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ” สำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่หรือช่วยเหลือด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ “พิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้” ประจำปี 2565 จำนวน 3 ราย ประกอบด้วย

  1. นายสรชัด สุจิตต์ ประธานอนุกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและสิทธิสัตว์ และรองประธานคณะกรรมาธิการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  2. นายศศิน เฉลิมลาภ ประธานมูลนิธิสืบนาคะเสถียร
  3. นายเจษฎาภรณ์ ผลดี หรือติ๊ก ดารานักแสดง ซึ่งก่อนหน้านี้ได้ออกมา Call Out ให้เพิ่มงบประมาณจ้างเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่า 

ทั้งนี้ กรมอุทยานฯ ได้ให้เหตุผลประกอบการมอบรางวัล อาทิ นายสรชัด มีผลงานการลงพื้นที่ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาช้างป่าออกนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ณ จ.ฉะเชิงเทรา การศึกษาสภาพปัญหา แนวทางป้องกันและเฝ้าระวังช้างป่าออกนอกพื้นที่  (Elephant Smart Early Warning System) ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ ต.ลาดกระทิง ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต และโครงการพัฒนาภาวะผู้นำสภานักเรียนกับการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ อุทยานแห่งชาติชายหาดวนกร จ.ประจวบคีรีขันธ์ และเพชรบุรี

นายศศิน ผลงาน อาทิ การกัดเซาะชายฝั่ง การวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาโครงการจัดทำแผนหลักและแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหา การกัดเซาะชายฝั่งของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อกำหนดมาตรการในการจัดการการกัดเซาะชายฝั่งในระบบกลุ่มหาด เสนอต่อกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (2558), แผนที่การกัดเซาะชายฝั่ง ประเทศไทย เสนอต่อกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (2558) 

นอกจากนั้น แนวทางการบริหารจัดการเพื่อป้องกัน แก้ไขปัญหากัดเซาะชายฝั่ง ในระบบกลุ่มหาดและกลุ่มหาดย่อยของประเทศไทย เสนอต่อกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (2560), การประมวลสถานการณ์กัดเซาะชายฝั่งปี 2560 เสนอต่อกรมทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง (2561) องค์ความรู้ธรณีสัณฐานวิทยาเพื่อการจัดการการกัดเซาะชายฝั่ง เสนอต่อ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (2562)

ติ๊ก เจษฎาภรณ์ ผลงานเป็นบุคคลต้นแบบของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพราะที่ผ่านมาได้ให้ความสำคัญกับเรื่องของการอนุรักษ์สัตว์ป่าและปัญหาการบุกรุกเผาป่ามาโดยตลอด พร้อมลงพื้นที่ทำงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาสัมพันธ์ผ่านทางเพจ Greencop-Thailand อีกทั้งเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้เกิดการจ้างงานเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าจำนวน 3,999 คน

อ้างอิง: https://www.facebook.com/DNP1362/posts/260807286232312

Copyright @2021 – All Right Reserved.