‘ศศิน’ เสนอ ‘รัฐมนตรีท็อป’
ตรวจสอบชื่อ ‘ผี’ เป็นผู้พิทักษ์ป่า
การหาประโยชน์แต่งตั้งข้าราชการ

by Admin

นายศศิน เฉลิมลาภ ประธานมูลนิธิสืบนาคะเสถียร โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ศศิน เฉลิมลาภ ตอนหนึ่งสรุปใจความว่า ขอบคุณนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการรกะทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม Varawut Silpa-archa ที่ให้ความสำคัญกับงานวันผู้พิทักษ์ป่าในปีนี้ และได้ทดลองไปเดินป่าและเรียนรู้เรื่องการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (ระบบสมาร์ท พาโทรล) ร่วมกับพี่น้องพิทักษ์ป่า

ทั้งนี้ นายศศินได้มีข้อเสนอ 4 ข้อ ดังนี้

  1. พิทักษ์ป่าจะมีจำนวนคนทำงานจริงๆ ตรงตามรายชื่อที่ได้รับเงินเดือน ต้องใช้ระบบสมาร์ทนี่แหล่ะครับเป็นระบบที่ตรวจสอบได้จากผลการทำงาน และการจัดงบสวัสดิการ เบี้ยเลี้ยงเพียงเดือนละสองพันกว่าบาทเพื่อเป็นค่าเสบียงให้ทั่วถึง
  2. ท่านต้องมอบหมายให้กรมอุทยานฯ คงมาตรฐานศูนย์ข้อมูลลาดตระเวนเชิงคุณภาพโดยใช้บุคลากรที่มีความรู้ ความตั้งใจจริงมาทำงานตรงนี้ และต้องให้มีช่องทางรายงานตรงต่อท่านอย่างสม่ำเสมอ
  3. ท่านต้องพูดกำหนดนโยบายให้ชัดว่า ต้องไม่มีการสวมรายชื่อ โดยไม่มีตัวคนทำงาน ที่รู้ๆ กันในระบบเรียกว่า #ผี
  4. ดูแลงบประมาณในส่วนค่าใช้สอยที่ต้องเป็นค่าตอบแทนลูกจ้างรายวันอย่าให้มีปัญหาให้ได้

ถ้าคุณท็อปทำได้นี่จะเป็นการดูแลรักษาป่าและทรัพยากรสำคัญของชาติอย่างแท้จริงครับ

นอกจากนั้นก่อนหน้านี้นายศศินได้โพสต์ข้อความให้นายวราวุธอ่านจดหมายเรื่อง ข้อเสนอการโยกย้ายและการเข้าสู่ตำแหน่งของบุคลากรตามหลักธรรมาภิบาลของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ซึ่งเคยทำถึงนายวราวุธเมื่อปี 2562 โดยมีเนื้อหาระบุถึงการได้มาซึ่งตำแหน่งโดยไม่ชอบ, การจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน เช่น พนักงาน TOR ไม่ตรงตามที่จัดจ้างจริง (ลูกจ้างผี-มีชื่อแต่ไม่มีผู้ปฏิบัติงานจริง),

เร่งรัดใกรมอุทยานฯ จัดทำระเบียบว่าด้วยการเข้าสู่ตำแหน่งโดยหลักความรู้ ความสามารถที่เหมาะสมเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาการโยกย้ายที่เปิดช่องทางการหาผลประโยชน์ของฝ่ายบริหารฯ

Copyright @2021 – All Right Reserved.