กันยายนเดือนที่ร้อนทุบสถิติ อุณหภูมิสูงที่สุดเท่าที่เคยบันทึกมา

by Admin

อุณหภูมิโลกในเดือน ก.ย. ที่ผ่านมา ทำลายสถิติร้อนที่สุดเป็นประวัติการณ์ ที่ระดับ 0.93 องศาเซลเซียส และสูงกว่าสถิติเดิมในปี 2020 กว่า 0.5 องศาเซลเซียส ถือว่าสูงกว่าสถิติสูงสุดที่เคยมีมาตั้งแต่ปี 1991-2020 โดยเป็นการเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดมากที่สุด เมื่อเทียบกับอุณหภูมิเฉลี่ยที่บันทึกไว้ตั้งแต่ปี 1940

ตัวเลขนี้เป็นอุณหภูมิเฉลี่ยที่วัดแบบรายเดือน จากเดิมสถิติรายปีพบว่า เดือน ก.ค. เป็นเดือนที่มีอุณหภูมิสูงสุดทุบสถิติ นับตั้งแต่มีการเก็บสถิติมาในรอบ 142 ปี

ผู้เชี่ยวชาญด้านสภาพภูมิอากาศ ระบุว่า สาเหตุที่อุณหภูมิสูงขึ้นเกิดจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ทำให้โลกร้อนขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับปรากฏการณ์เอลนีโญที่มีส่วนทำให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้นด้วยเช่นกัน

อย่างไรก็ตาม ตัวเลขนี้แม้จะอยู่ในระดับที่เลวร้าย และสูงกว่าอุณหภูมิโลกในยุคก่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมถึง 1.75 องศาเซลเซียส
แต่อุณหภูมิที่ร้อนที่สุดในเดือน ก.ย. ยังไม่ทะลุความตกลงปารีส (Paris Agreement) ซึ่งที่ประชุม COP21 ที่กรุงปารีส เมื่อปี 2015 ได้มีฉันทามติจำกัดอุณภูมิโลกไม่เกิน 1.5 องศาเซลเซียสภายในศตวรรษนี้ (เทียบยุคก่อนปฏิวัติอุตสาหกรรม)

อุณภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นได้ส่งผลกระทบต่อประเทศต่างๆ ทั่วโลก ทั้งในสหรัฐฯ ฝั่งตะวันตก แคนาดา ยุโรปเหนือและตะวันออก รวมถึงในจีนฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือและญี่ปุ่น โดยหลายพื้นที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 40 องศาเซลเซียส แต่ในขณะเดียวกันมีพื้นที่อย่างน้อย 2-3 แห่งที่อากาศเย็นลงกว่าปกติมาก ทั้งสหรัฐฯ ฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ แคนาดาทางเหนือของอ่าวฮัดสัน แอฟริกาใต้ รัสเซียตอนกลาง และเหนือ

สถานการณ์ “โลกเดือด” ที่นับวันอุณหภูมิยิ่งร้อนมากขึ้น ทำให้ที่นักวิทยาศาสตร์ด้านสภาพภูมิอากาศบางส่วนกังวลว่า ปี 2023 กำลังอยู่บนเส้นทางของปีที่อุณหภูมิโลกสูงที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกสถิติมา

แน่นอนว่า ประเด็นที่ต้องจับตาคือปรากฏการณ์เอลนีโญที่จะเป็นตัวแปรให้อุณหภูมิบริเวณพื้นผิวน้ำทะเลอุ่นขึ้น และจะปล่อยความร้อนขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ ซึ่งจะเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้อุณหภูมิของโลกร้อนขึ้นอีก

เมื่อผนวกกับกิจกรรมของมนุษย์ที่ยังคงเผาไหม้พลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิลอย่างต่อเนื่อง โดยที่ยังไม่สามารถหาข้อยุติในการยกเลิกการใช้พลังงานฟอสซิลได้ โลกก็จะยิ่งสุ่มเสี่ยงตกอยู่ในสภาวะ “โลกเดือด” มากขึ้น…จนในที่สุดไม่อาจควบคุมได้

ที่มา:
https://www.bbc.com/thai/articles/c3g3x91652go
https://www.voathai.com/a/tuesday-set-an-unofficial-record-for-the-hottest-day-on-earth-wednesday-may-break-it-/7168482.html

Copyright @2021 – All Right Reserved.