แคลิฟอร์เนียติดแผงโซลาร์เซลล์
เหนือคลองชลประทาน 6 พันกม.
ประหยัดน้ำช่วยเลี้ยงคนได้ร่วม 2 ล้าน

by Admin

รัฐแคลิฟอร์เนียในสหรัฐจะเริ่มโครงการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เหนือคลองชลประทานที่มีความยาวกว่า 6000 กม. ในปีนี้ ซึ่งจะสามารถช่วยประหยัดน้ำจากอากาศที่ร้อนมากขึ้น มีปริมาณน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคในพื้นที่กว่า 2 ล้านคน และยังตอบสนองเป้าหมายการผลิตพลังงานหมุนเวียนของรัฐได้ 60% 

นี่คือ Project Nexus โครงการติดตั้งหลังคาแผงโซลาร์เซลล์เหนือคลองชลประทาน โดยเป็นโครงการนำร่องทดลองในเขตชลประทานเทิร์นล็อคของรัฐแคลิฟอร์เนีย ซึ่งเป็นรัฐที่ประสบปัญหาภัยแล้งบ่อยครั้งขึ้นจากภาวะโลกร้อนที่รุนแรงขึ้นในแถบนี้ แต่ก็เป็นรัฐที่มีศักยภาพด้านแสงอาทิตย์ที่เหลือเฟือ

คาดว่าการบังแสงอาทิตย์เหนือคลองจะให้ประโยชน์ร่วมกันหลายประการ รวมถึงการระเหยของน้ำที่ลดลงอันเป็นผลจากร่มเงาและลมในตอนกลางวัน ช่วยปรับปรุงคุณภาพน้ำโดยลดการเติบโตของพืช (เช่น สาหร่าย จอก หรือแหน) ในน้ำลงและเมื่อพืชน้ำลดลงการบำรุงรักษาคลองก็จะทำได้ง่ายมากขึ้น

การวางแผงโซลาร์เซลล์เหนือน้ำยังสามารถช่วยให้แผงโซลาร์เซลล์เย็นลง ทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะเซลล์แสงอาทิตย์มีประสิทธิภาพน้อยลงเมื่อร้อนขึ้น ในทางกลับกันแผงที่กั้นเหนือคลองก็จะทำให้คลองเย็นลงและระเหยช้าลง ช่วยรักษาน้ำที่มีค่าของรัฐแคลิฟอร์เนีย

มันยังช่วยในการผลิตไฟฟ้าทดแทน และการปรับปรุงคุณภาพอากาศ เป็นต้น และจากการทำงานร่วมกับทีมวิจัยที่มหาวิทยาลัย UC Merced ซึ่งเป็นพันธมิตรโครงการคาดว่าจะเพิ่มความสามารถในการกักเก็บพลังงานที่สามารถรองรับโครงข่ายไฟฟ้าในท้องถิ่นเมื่อการผลิตพลังงานไฟฟ้าไม่เพียงพอ

จากการศึกษาของ University of California เมื่อปีที่แล้วพบว่า การคลุมระบบส่งน้ำสาธารณะทั้งหมดประมาณ 4,000 ไมล์ (6,437 กม.) ในแคลิฟอร์เนียด้วยแผงโซลาร์เซลล์สามารถช่วยประหยัดน้ำ ประหยัดพลังงาน และต้นทุนด้านสาธารณูปโภคของรัฐได้อย่างมาก 

การศึกษานี้ยังแสดงให้เห็นโครงการดังกล่าวจะช่วยประหยัดน้ำได้ 63 พันล้านแกลลอนต่อปี เพียงพอที่จะชลประทานพื้นที่การเกษตร 50,000 เอเคอร์ (คิดเป็นพื้นที่ 126,464 ไร่) หรือตอบสนองความต้องการน้ำในพื้นที่อยู่อาศัยของผู้คนมากกว่า 2 ล้านคน

จากการศึกษาพบว่าพลังงานแสงอาทิตย์ 13 กิกะวัตต์ที่แผงโซลาร์เซลล์จะสร้างขึ้นในแต่ละปีจะเท่ากับประมาณหนึ่งในหกของกำลังการผลิตติดตั้งในปัจจุบันของรัฐ แต่ในการทดลองนี้จะติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ประมาณ 8,500 ฟุตคาดว่าจะสร้างขึ้นในสามส่วนของคลองก่อน 

จะเริ่มก่อสร้างโครงการในฤดูใบไม้ร่วงปี 2022 จะแล้วเสร็จภายในสิ้นปี 2024 โครงการนี้จะตอบสนองเป้าหมายของแคลิฟอร์เนียที่ต้องการใช้ไฟฟ้า 60% จากแหล่งพลังงานหมุนเวียนภายในปี 2030 และตอบสนองแนวทางของรัฐบาลกลางที่เร่งการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน

เมื่อปี 2021 ผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียยังได้ร่างร่างกฎหมายเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศมูลค่า 15,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งถือเป็นงบประมาณก้อนใหญ่เป็นประวัติศาสตร์ เพื่อปกป้องรัฐจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสนับสนุนชุมชนที่ด้อยโอกาส

ข้อมูลและภาพจาก : https://www.tid.org/about-tid/current-projects/project-nexus/

Copyright @2021 – All Right Reserved.