กทม.ห้ามวางหาบเร่-แผงลอย บนทางเท้าซอยสุขุมวิท 3 -21

by Igreen Editor

สำนักงานเขตวัฒนา ได้ประกาศยกเลิกประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดจุดผ่อนผันให้ทำการค้าหาบเร่-แผงลอย บริเวณซอยสุขุมวิท 3 -21 หรือยกเลิกผู้ค้าหาบเร่-แผงลอย บนทางเท้าบริเวณซอยสุขุมวิท 3 -21 ตั้งแต่วันที่ 5 ก.ย. 2565 เป็นต้นไป พร้อมจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ล้างทำความสะอาดทางเท้าบริเวณซอยสุขุมวิท 3-17 ระยะทางประมาณ 1,100 เมตร เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกในการเดินทางสัญจร

รวมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมบนทางเท้าให้มีความสะอาด สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่มีการตั้งวางสิ่งของใดๆ หรือตั้งวางขายสินค้าหาบเร่-แผงลอย กีดขวางทางเท้า ตลอดจนเพื่อส่งเสริมให้ภาคเอกชนและประชาชนในบริเวณถนนสุขุมวิท ได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความสะอาดและพัฒนาพื้นที่ ให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน รวมถึงเป็นการคืนทางเท้าให้ประชาชนได้ใช้สอยประโยชน์ และเพื่อประโยชน์สาธารณะต่อไป

ทั้งนี้ เดิมบริเวณซอยสุขุมวิท 3-21 เขตวัฒนา เป็นจุดผ่อนผันที่ กทม.อนุญาตให้ทำการค้าได้ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดจุดผ่อนผันให้ทำการค้าหาบเร่-แผงลอย ลงวันที่ 31 พ.ค. 2548 มีผู้ค้าจำนวน 158 ราย ต่อมาวันที่ 30 ก.ย. 2559 ได้มีประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ยกเลิกจุดผ่อนผันให้ทำการค้าหาบเร่-แผงลอย บริเวณซอยสุขุมวิท 3 -21 ตามนโยบายจัดระเบียบเพื่อคืนทางเท้าให้ประชาชน จึงทำให้พื้นที่ดังกล่าวมิได้กำหนดให้เป็นพื้นที่ทำการค้าและขาย หรือจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

ที่ผ่านมามีผู้ค้านำสิ่งผิดกฎหมายมาตั้งวางขาย และมีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บริเวณพื้นที่ทางเท้า ทำให้ประชาชนไม่สามารถสัญจรได้สะดวก ประกอบกับจุดดังกล่าวมิได้รับอนุญาตให้เป็นพื้นที่ทำการค้าขายหรือจำหน่ายสินค้าที่สาธารณะ ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดพื้นที่ทำการค้า และการขาย หรือจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ พ.ศ. 2563

นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าฯ กรุงเทพมหานคร (กทม.) ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ล้างทำความสะอาดทางเท้าบริเวณซอยสุขุมวิท 3-17 เขตวัฒนา ซึ่งถนนสุขุมวิทเป็นถนนสายหลักที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของกรุงเทพฯ เป็นที่ตั้งของสถานที่ราชการ ห้างสรรพสินค้า และสถานที่ท่องเที่ยวจำนวนมาก มีประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติใช้เป็นเส้นทางสัญจร เนื่องจากสามารถเชื่อมโยงกับรถไฟฟ้าบีทีเอส และรถไฟฟ้าใต้ดินได้โดยสะดวก

Copyright @2021 – All Right Reserved.