ไต้หวันออกแบบอาคารสุดล้ำ
ผลิตพลังงานโซลาร์เซลล์ได้
1 ล้านกิโลวัตต์/ชั่วโมง/ปี

by Admin

นี่คือ Sun Rock อาคารสไตล์ใหม่ของ Taipower บริษัทพลังงานของรัฐบาลไต้หวัน ซึ่งตั้งอยู่ทางชายฝั่งตะวันตกของไต้หวันและตอบรับกับการมุ่งสู่พลังงานสีเขียวของประเทศ นี่คือก้าวใหม่ของอาคารสีเขียวและงานสถาปัตย์

อาคารนี้ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมชายฝั่งจางฮว่า ใกล้กับเมืองไถจง จุดประสงค์หลักของอาคารแห่งนี้ก็คือเพื่อการจัดเก็บและบำรุงรักษาอุปกรณ์พลังงานที่ยั่งยืน แต่มันก็ขับเคลื่อนด้วยพลังงานที่ยั่งยืนด้วย

ที่ตั้งแห่งใหม่ของ Taipower ได้รับแสงอาทิตย์เป็นจำนวนมากตลอดทั้งปี ดังนั้น Sun Rock ที่มีรูปทรงโค้งมนจึงได้รับการออกแบบมาเพื่อเพิ่มศักยภาพรับแสงแดดที่สามารถนำมาใช้เป็นพลังงานได้มากที่สุด 

ทางด้านทิศใต้ ตัวอาคารค่อย ๆ ลาดลง ทำให้เกิดพื้นผิวขนาดใหญ่ที่หันเข้าหาดวงอาทิตย์โดยตรงในตอนกลางวัน ที่ปลายด้านเหนือ รูปร่างโดมจะช่วยเพิ่มพื้นที่ของอาคารที่เปิดรับแสงแดดในตอนเช้าและตอนเย็นให้ได้มากที่สุด

ด้านหน้าอาคารเพิ่มศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย์นี้ให้สูงสุดด้วยชุดแผ่นจีบซึ่งรองรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (ผสมกับหน้าต่างเมื่อจำเป็น) ที่พื้นผิวด้านบน 

มุมของแผ่นจีบเหล่านี้ได้รับการปรับในทุกส่วนของส่วนหน้าเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตพลังงานของแผงโซลาร์เซลล์ให้ได้มากที่สุด 

อาคารสามารถรองรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ได้อย่างน้อย 4,000 ตารางเมตร ซึ่งจะสร้างพลังงานสะอาดได้เกือบ 1 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อปี ซึ่งเป็นปริมาณพลังงานเทียบเท่ากับการเผาไหม้น้ำมันดิบ 85 ตัน และทำให้อาคารนี้เลี้ยงตัวองได้ในแง่พลังงาน

แต่ยังตัวเลือกการออกแบบเพิ่มเติมอยู่ระหว่างการพิจารณาซึ่งจะช่วยเพิ่มพื้นที่แผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ใหญ่ขึ้น โดยการคำนวณแสดงให้เห็นว่าอาคารสามารถสร้างพลังงานได้ถึง 1.7 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปีเพื่อส่งพลังงานให้กับกริดไฟฟ้าภายนอกด้วย

ข้อมูลและภาพจาก https://www.mvrdv.nl/projects/754/sun-rock

Copyright @2021 – All Right Reserved.