บันทึกสถิติโลกทางการวันนี้
ไม้กลายเป็นหินยาวที่สุดในโลก

by Igreen Editor

กินเนสส์ เวิลด์ เรคคอร์ด (Guinness World Records) จะมีการบันทึกไม้กลายเป็นหินที่ยาวที่สุดในโลกของไทยที่ความยาว 69.70 เมตร อย่างเป็นทางการในวันที่ 8 ก.ค.นี้ ณ อุทยานแห่งชาติดอยสอยมาลัย (เตรียมการ) จ.ตาก

สำหรับไม้กลายเป็นหินที่ยาวที่สุดในโลกขุดพบครั้งแรกเมื่อเดือน พ.ย. 2546 โดยการนำของนายวชิระ ม่วงแก้ว ป่าไม้เขตตาก (ในสมัยนั้น) ได้ขุดเปิดหน้าดินจนสุดลำต้นเมื่อปี 2548 ความโตเส้นผ่าศูนย์กลางเฉลี่ย 1.80 เมตร ยาว 72.22 เมตร

หลังขุดค้นพบถูกน้ำท่วมขัง ทำให้เกิดการกัดกร่อน ปัจจุบันเหลือเพียง 69.70 เมตร เทียบเท่ากับความสูงของตึก 20 ชั้น เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.8 เมตร มีอายุไม่ต่ำกว่า 120,000 ปี

จากการตรวจสอบต้นไม้นี้คือ “ต้นทองบึ้ง” ซึ่งไม่พบในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยในปัจจุบันแล้ว แต่พบมากในพื้นที่ป่าดิบชื้นทางภาคใต้และบริเวณคาบสมุทรมลายู นอกจากนี้ยังมีไม้กลายเป็นหินที่ขุดพบมากมาย รวมทั้งหมด 7 ต้น บางต้นยังมีลักษณะที่ค่อนข้างสมบูรณ์

การค้นพบดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าไทยเป็นแหล่งธรณีวิทยาที่สำคัญที่มีซากดึกดำบรรพ์สามารถเป็นแหล่งศึกษาวิวัฒนาการของโลกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศช่วงกว่า 120,000 ปีที่ผ่านมา ทั้งยังแสดงให้เห็นว่าในอดีตพื้นที่ จ.ตากแห่งนี้ เคยมีสภาพเป็นป่าดึกดำบรรพ์มาก่อน นับเป็นแหล่งมรดกธรรมชาติทางธรณีวิทยาที่สำคัญมาก ซึ่งพร้อมเป็นแหล่งศึกษาด้านวิชาการทางธรณีวิทยา แหล่งเรียนรู้สำหรับเยาวชน แหล่งท่องเที่ยว และนำไปสู่การจัดตั้งอุทยานธรณีไม้กลายเป็นหินตาก (Tak Petrified wood Geopark) ต่อไป

ไม้กลายเป็นหินที่ได้รับการบันทึกกินเนสส์ เวิลด์ เรคคอร์ด ตั้งอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสอยมาลัย (เตรียมการ) หมู่ที่ 7 ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก ห่างจากถนนพหลโยธิน ประมาณ 2.5 กิโลเมตร

อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 2565 กรมทรัพยากรธรณี และสมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย ได้ร่วมแถลงว่า GWR จะประกาศรับรองในวันที่ 9 เม.ย. อย่างเป็นทางการและจะมีพิธีมอบป้ายบันทึกสถิติโลกไม้กลายเป็นหินที่ยาวที่สุดในโลกจาก GWR ในวันที่ 29 เม.ย. 2565 แต่ก็ได้เลื่อนกำหนดการเนื่องจากสถานการณ์โควิด

ที่มา: เพจประชาสัมพันธ์กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

Copyright @2021 – All Right Reserved.