อาร์กติกร้อนขึ้นเกือบ 4 เท่า
เร็วกว่าค่าเฉลี่ยอุณหภูมิทั่วโลก
ในช่วง 43 ปีที่ผ่านมา

by Admin

การศึกษาใหม่ที่เพิ่งเผยแพร่เมื่อเร็วๆ นี้พบว่า บริเวณอาร์กติกขั้วโลกเหนืออุ่นขึ้นประมาณ 2.7 องศาเซลเซียส ในช่วง 43 ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะบริเวณทะเลเรนท์และหมู่เกาะต่างๆ ถือเป็นสถานที่ที่ร้อนเร็วที่สุดในโลก

ให้เข้าใจอย่างง่ายว่าปรากฎการณ์ที่ขั้วโลกร้อนมากขึ้นเร็วเท่าไหร่ น้ำแข็งจะละลายมากเท่านั้น ซึ่งจะส่งผลต่อบทบาทการสะท้อนพลังงานแสงอาทิตย์กลับสู่อวกาศไปด้วย อีกทั้งจะทำให้ระดับน้ำทะเลเพิ่มขึ้น

การศึกษาซึ่งตีพิมพ์ในวารสาร Communications Earth and Environment ได้วิเคราะห์แนวโน้มอุณหภูมิในอาร์กติกเซอร์เคิลระหว่างปี 1979 ถึง 2021 ซึ่งพบว่าอัตราการเกิดภาวะโลกร้อนนั้นสูงเป็นพิเศษและอุ่นเร็วกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลก เป็นปรากฏการณ์ที่เรียกว่า “การทวีคูณของอาร์กติก” 

 “การทวีคูณของอาร์กติก” (Arctic amplification หรือ Polar amplification) เป็นปรากฏการณ์ที่ทำให้ภาวะเรือนกระจกเข้มข้นขึ้น และมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิใกล้กับขั้วโลกมากกว่าค่าเฉลี่ยของโลก 

สาเหตุหลักเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทำให้เกิดการสูญเสียน้ำแข็งอย่างรวดเร็ว ซึ่งก่อนหน้านี้มีการศึกษาจำนวนมากรายงานว่าอาร์กติกกำลังร้อนขึ้นโดยเฉลี่ยสองเท่า มากกว่าสองเท่า หรือเร็วกว่าโลกโดยเฉลี่ยถึงสามเท่า แต่จากการวิจัยล่าสุดโดยใช้ชุดข้อมูลเชิงสังเกตหลายชุดซึ่งครอบคลุมภูมิภาคอาร์กติกพบว่าในช่วง 43 ปีที่ผ่านมา อาร์กติกร้อนขึ้นเร็วกว่าโลกเกือบสี่เท่า ซึ่งเป็นอัตราส่วนที่สูงกว่ารายงานทั่วไป

การศึกษาล่าสุดยังชี้ให้เห็นว่าอัตราการอุ่นขึ้นของอาร์กติกจะแตกต่างกันไปตามฤดูกาลและตามภูมิศาสตร์ มีแนวโน้มที่จะแข็งแกร่งที่สุดในฤดูใบไม้ร่วง และยังสูงกว่าอาร์กติกเซอร์เคิลอีกด้วย  

อย่าคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัวที่เกิดขึ้นที่ขั้วโลกเหนือหรือมีอิทธิพลต่อรูปแบบสภาพอากาศที่อยู่ห่างออกไปทางใต้มาก เพราะมันเปลี่ยนความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างขั้วโลกเหนือและเส้นศูนย์สูตร

อ้างอิง

  • Rantanen, M., Karpechko, A.Y., Lipponen, A. et al. The Arctic has warmed nearly four times faster than the globe since 1979. Commun Earth Environ 3, 168 (2022). https://doi.org/10.1038/s43247-022-00498-3
  • Chelsea Harvey, E&E News. (August 12, 2022). “The Arctic Is Warming Four Times Faster Than the Rest of the Planet”. Scientific American.
  • Rachel Ramirez (Aug 11, 2022) The Arctic is warming four times faster than the rest of the planet, new research shows . CNN
  • The Arctic Is Warming Nearly 4x Faster Than the Rest of the World: New Research . The conversation

Copyright @2021 – All Right Reserved.