นวัตกรรมใหม่ใช้กากมะเขือเทศ เคลือบกระป๋องอาหารแทน BPA

by Admin

มีการศึกษาที่ชี้ให้เห็นว่าการได้รับสาร BPA อาจนำไปสู่ปัญหาต่างๆ เช่น โรคหัวใจ ภาวะมีบุตรยาก เบาหวาน และปัญหาพัฒนาการในเด็ก ด้วยเหตุนี้ เราจึงเห็นผลิตภัณฑ์มากมายระบุว่า “ปลอดสาร BPA” ในขณะที่ยังมีบรรจุภัณฑ์อีกหลายชนิที่ยังไม่สามารถเลี่ยงสาร BPA ได้

BPA (Bisphenol-A) เป็นสารเคมีทางอุตสาหกรรมที่ใช้ในการผลิตพลาสติก เช่นภาชนะบรรจุอาหาร ขวดนมเด็ก ขวดน้ำพลาสติก รวมไปถึงใช้เคลือบด้านในของบรรจุภัณฑ์อาหารที่เป็นโลหะ เช่น อาหารประป๋อง เพื่อป้องกันการกัดกร่อนของโลหะ และป้องกันไม่ให้อาหารเกาะติดด้านในภาชนะ

บรรจุภัณฑ์กลุ่มดังกล่าวหากได้รับความร้อนอาจทำให้ BPA รั่วไหลออกจากภาชนะและปนเปื้อนกับอาหารหรือเครื่องดื่ม และเมื่อเราบริโภคอาหารที่มีการปนเปื้อนของสาร BPA อาจนำไปสู่ปัญหาต่างๆ เช่น ในกรณีหญิงตั้งครรภ์อาจเสี่ยงต่อภาวะแท้ง ในผู้ชายอาจทำให้สมรรถภาพทางเพศลดลง หรือในเด็กอาจส่งผลต่อเซลล์สมอง ระบบประสาทและการเรียนรู้ของเด็ก

จากผลการศึกษานำโดยนักวิจัยจากสถาบันพืชสวนกึ่งเขตร้อนและเมดิเตอร์เรเนียน La Mayora ของสเปน ได้นำกากมะเขือเทศ เช่น ผิว เมล็ด และก้าน ซึ่งเป็นของเสียทางการเกษตร มาทำให้แห้งและบดให้เป็นผง ก่อนจะนำผงกากมะเขือเทศไปผสมกับสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์และกรองสารละลายนั้นซ้ำๆ เพื่อกำจัดโซเดียมไฮดรอกไซด์ออกจนเหลือสารประกอบคล้ายขี้ผึ้งที่เรียกว่า ลิพิด ซึ่งเป็นสารชีวโมเลกุลที่ไม่ละลายในน้ำ

จากนั้นทดลองนำลิพิดกากมะเขือเทศผสมลงในสารละลายเอทิลแอลกอฮอล์เคลือบลงบนอะลูมิเนียม เหล็กปลอดดีบุก และเหล็กเคลือบดีบุก ก่อนนำไปแช่อยู่ในน้ำเค็มเป็นเวลา 170 ชั่วโมง ผลการทดลองพิสูจน์ได้ว่าการเคลือบดังกล่าวมีประสิทธิภาพในการปกป้องภาชนะเคลือบ โดยเฉพาะกับอลูมิเนียม 

ต่อจากนี้จะวางแผนทดสอบเคลือบบนกระป๋องจริงที่บรรจุอาหารหลากหลายชนิด “เราจะนำซอสมะเขือเทศ ทูน่า และอาหารอื่น ๆ ที่มักจะขายในกระป๋อง และเราจะฆ่าเชื้อมัน ใส่ในกระป๋อง และตรวจสอบว่ามันทนต่อสภาพจริงหรือไม่” Alejandro Heredia นักวิจัยกล่าว

อ้างอิง

  • Mar 20, 2023. Tomato waste used for BPA-free food can coating. New Atlas
  • Apr 12, 2022. What Is BPA? Should I Be Concerned About It?. Healthline

Copyright @2021 – All Right Reserved.