สั่งย้ายด่วนอธิบดีอุทยาน
หลังคุมกรมใหญ่นาน 6 ปี
ตั้งเฉลิมชัยนั่งกรมส่งเสริมฯ

by Igreen Editor

ครม.เด้ง “ธัญญา เนติธรรมกุล” พ้นอธิบดีกรมอุทยานฯ หลังครองตำแหน่งมานานถึง 6 ปี โยก “รัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา” อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดำรงตำแหน่งแทน ตั้ง “เฉลิมชัย ปาปะทา” รองปลัด ทส. เสียบอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 2564 คณะรัฐมนตรี(ครม.) มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับ 10 โดยย้ายนายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ไปเป็น รองปลัด ทส. และให้นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ไปเป็นอธิบดีกรมอุทยานฯ พร้อมโยกนายเฉลิมชัย ปาปะทา รองปลัด ทส.มาเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

สำหรับการโยกย้ายนายธัญญาออกจากตำแหน่งอธิบดีกรมอุทยานฯ ครั้งเป็นการย้ายก่อนนายธัญญาจะพ้นครบกำหนดการต่ออายุราชการครั้งที่ 2 ในวันที่ 22 ก.พ. 65 จากเดิมนายธัญญาได้รับการแต่งตั้งเป็นอธิบดีกรมอุทยานฯเมื่อวันที่ 9 ก.พ. 59 จนกระทั่งวันที่ 10 มี.ค. 63 ครม.มีมติอนุมัติขอต่อเวลาดำรงตำแหน่งอีก 1 ปี โดยนับตั้งแต่วันที่ 23 ก.พ. 63 ถึง 22 ก.พ. 64 และได้รับการต่ออายุราชการอีกปีตั้งแต่ 23 ก.พ. 64 ถึง 22 ก.พ. 65 แต่ถูกคำสั่งย้ายก่อนครบวาระ

อย่างไรก็ตาม สำหรับนายธัญญานั้นเป็นที่ทราบกันดีว่าขึ้นมาดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมอุทยานฯ เหนือความคาดหมาย เพราะก่อนหน้านี้แคนดิเดตเก้าอี้ใหญ่นี้คือ นายทรงธรรม สุขสว่าง ซึ่งเป็นเพื่อนวนศาสตร์รุ่น 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นเดียวกับนายธัญญา แต่ปรากฎว่านายธัญญาเป็นม้ามืดคว้าเก้าอี้ตัวนี้ไป และนายทรงธรรมก็ถูกย้ายออกจากผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติไปเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านอนุรักษ์ทรัพยากร ป่าไม้ และสัตว์ป่า

ทั้งนี้ การต่ออายุราชการให้นายธัญญาเข้าปีที่ 6 ก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันในกรมอุทยานฯ และกระทรวง ทส.อย่างมากว่านายธัญญามีผลงานโดดเด่นในด้านใดมากเป็นพิเศษจึงไม่สามารถแต่งตั้งให้ข้าราชการรายอื่นมาทำหน้าที่ทดแทนได้

ขณะที่ นายรัชฎานั้นเคยเป็น ผอ.สำนักอุทยานฯ มาก่อน โดยที่ก่อนหน้านี้ประสงค์จะขยับจากรองอธิบดีกรมป่าไม้ขึ้นดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมป่าไม้ แต่ก็พลาดหวังมาอย่างต่อเนื่อง กระทั่งถูกย้ายมาเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยไม่เต็มใจมากนักเพราะไม่ถนัดงานด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ กระทั่งเมื่อปี 2563 ถูกย้ายไปเป็นรองปลัด ทส. และ ครม.ได้แต่งตั้งนายสุรชัย อจลบุญ จากรองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นอธิบดี

ต่อมาเมื่อเดือน ต.ค. 2564 ที่ผ่านมานายรัชฎาก็ถูกย้ายกลับมานั่งอธิบดีกรมส่งเสริมฯ อีกครั้ง ขณะที่นายสุรชัยได้รับการแต้งตั้งไปนั่งอธิบดีกรมป่าไม้จนสร้างความฮือฮาในกระทรวงสิ่งแวดล้อมอย่างมาก เพราะนายสุรชัยห่างหายไปจากกรมป่าไม้มายาวนานและเป็นป่าไม้ที่จบจากโรงเรียนป่าไม้แพร่อีกด้วย

ด้านนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัด ทส. ได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับ 9 จำนวน  22 ตำแหน่ง ประกอบด้วย นายองอาจ คณุตม์วงศ์ ผอ.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและวิ่งแวดล้อมจังหวัด(ทสจ.)ชัยนาท ไปเป็น ผอ.ทสจ.พิจิตร นางชยาภร อามระดิษฐ์ ผอ.ทสจ.ตาก เป็น ผอ.ทสจ.อุทัยธานี นายปิยะ หนูนิล ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์(สบอ.) ที่ 13 (สาขาลำปาง) เป็น ผอ.สบอ.ที่ 8 (ขอนแก่น)

นายสุเทพ เกตุเวชสุริยา ผอ.ส่วนสำนักอุทยานแห่งชาติ สบอ.ที่ 3(บ้านโป่ง) เป็น ผอ.สบอ.ที่ 9(อุบลราชธานี) นายมีเดช เจริญกิจวนารักษ์ นักวิชาการป่าไม้ สำนักวิจัยฯ กรมอุทยานฯ เป็น ผอ.สบอ.ที่ 12(นครสวรรค์) นายเชาว์ สวัสดิ์พุธรา สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4 กรมทรัพยากรน้ำ เป็นผู้ตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ  น.ส.อลิน ชินทรารักษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองแผนงาน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็น ผอ.สำนักบริหารกลาง กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

นายประสิทธิ์ ท่าช้าง เจ้าพนักงานป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) เป็นผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ น.ส.จันทิรา ดวงใส นักวิชาการสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ เป็น ผอ.สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15(ภูเก็ต) นายอลงกรณ์ เศรษฐเชื้อ เจ้าพนักงานป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) เป็น ผอ.ทสจ.ปัตตานี นายสยาม ช้างเนียม นักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้ เป็น ผอ.ทสจ.มุกดาหาร

นายณัฏฐ์นันท์ ด่านอนุพันธ์ นักวิชาการป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (ปราจีนบุรี) เป็น ผอ.ทสจ.สุรินทร์ นายอุธร สุทธิมิตร นักวิชาการป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) เป็น ผอ.ทสจ.หนองบัวลำภู นายวัชระ เอกวิริยะภิชาติ นักวิชาการป่าไม้ สำนักวิจัย เป็น ผอ.ทสจ.อำนาจเจริญ นายวัฒนา ศักดิ์ชูวงษ์ นักวิชาการป่าไม้ สำนักวิจัยฯ กรมอุทยานฯ เป็น ผอ.สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16(สงขลา) นาย กริชสยาม คงสตรี นักวิชาการป่าไม้ กรมอุทยานฯ เป็น ผอ.ทสจ.น่าน

นายณัฐ โก่งเกษตร เจ้าพนักงานป่าไม้ สบอ.ที่ 6 (สงขลา) กรมอุทยานฯ เป็น ผอ.ทสจ.ตรัง นายรุ่งโรจน์ อัศวกุลธารินท์ เจ้าพนักงานป่าไม้ สบอ.ที่ 3 (บ้านโป่ง) เป็น ผอ.แม่ฮ่องสอน นายธนศาสตร์ เวียงสารวิน นักวิชาการป่าไม้ กรมอุทยานฯ เป็น ผอ.ทสจ.ยะลา นายเพิ่มศักดิ์ คงแก้ว นักวิชาการป่าไม้ สบอ.ที่ 5 (นครศรีธรรมราช) เป็น ผอ.ทสจ.ระนอง นายจุลกร เมืองแก้ว เจ้าพนักงานป่าไม่ สบอ.ที่ 2 (ศรีราชา) เป็น ผอ.ทสจ.เลย นายณรงค์พร ดูดดื่ม นักวิชาการป่าไม้ สบอ.ที่ 9 (อุบลราชธานี) เป็น ผอ.ทสจ.อ่างทอง

Copyright @2021 – All Right Reserved.