อัปเดตข้อมูลใหม่พันธุ์ไม้โลก
ยังไม่ถูกค้นพบอีก 9,200 สายพันธุ์
40% อยู่ในพื้นที่ป่าแอมะซอน

by Igreen Editor

นักวิทยาศาสตร์มากกว่า 100 คนจากทั่วโลกได้สร้างฐานข้อมูลป่าไม้ที่ใหญ่ที่สุดของโลกขึ้นมาใหม่ โดยผลการศึกษาที่ตีพิมพ์ในวารสาร Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2022 พบว่ามีต้นไม้ยังไม่ถูกค้นพบอีกประมาณ 9,200 สายพันธุ์โดยส่วนใหญ่อยู่ในอเมริกาใต้

นักวิทยาศาสตร์วิเคราะห์ว่า มีต้นไม้ที่ถูกค้นพบแล้วในปัจจุบันประมาณ 73,300 สายพันธุ์ซึ่งมากกว่าที่เคยจัดประเภทไว้ 14% ส่วนพันธุ์ไม้ที่ยังไม่ถูกค้นพบอยู่ในอเมริกาใต้ประมาณ 40% หรือประมาณ 4,000 สายพันธุ์ ซึ่งเป็นสัดส่วนของต้นไม้ที่ลึกลับมากกว่าทวีปอื่น ๆ ส่วนที่รู้จักหรือค้นพบมาก่อนอยู่ที่ 27,000 สายพันธุ์

นอกจากนั้นอเมริกาใต้ยังมีต้นไม้หายากจำนวนมากที่สุดประมาณ 8,200 สายพันธุ์ ปีเตอร์ ไรช์ นักนิเวศวิทยาป่าไม้แห่งมหาวิทยาลัยมินนิโซตาและมหาวิทยาลัยมิชิแกน กล่าวว่า ต้นไม้หลายชนิดในอเมริกาใต้ที่ไม่รู้จักเหล่านี้จะอยู่ในเขตป่าชื้นเขตร้อนและกึ่งเขตร้อนของลุ่มน้ำแอมะซอน รวมทั้งป่าแอนดีสที่ระดับความสูง 1,000 – 3,500 เมตร ซึ่งอยู่ในพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยาก

นั่นทำให้การอนุรักษ์ป่าแอมะซอนเป็นเรื่องเร่งด่วนอย่างยิ่ง เนื่องจากการตัดไม้ การเผาป่า และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ทำให้ป่าฝนลดลงประมาณ 17% ในช่วง 50 ปีที่ผ่านมา และพบสถิติการตัดไม้ทำลายป่าถึงจุดสูงสุดเมื่อปีที่แล้วนับตั้งแต่ปี 2006

ผู้เขียนนำการศึกษา โรเบอร์โต คาซโซลลา กัตติ (Roberto Cazzolla Gatti) จากมหาวิทยาลัยโบโบญญาในอิตาลีกล่าวว่า “ความรู้ที่กว้างขวางเกี่ยวกับความสมบูรณ์และความหลากหลายของต้นไม้เป็นกุญแจสำคัญในการรักษาเสถียรภาพและการทำงานของระบบนิเวศป่าไม้ให้ทำหน้าที่นิเวศบริการแก่มนุษยชาติโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ประโยชน์จากป่ามีมากมาย เช่น ตัดทำไม้ซุง ไม้ฟืน เส้นใยและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ช่วยฟอกอากาศ กรองน้ำ และช่วยควบคุมการกัดเซาะและน้ำท่วม ช่วยรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ เก็บกักคาร์บอนจากภาวะโลกร้อน และส่งเสริมการก่อตัวของดินและการหมุนเวียนของสารอาหาร ในขณะเดียวกันก็ให้ที่พักผ่อนหย่อนใจ เช่น การเดินป่า การตั้งแคมป์ การตกปลา และการล่าสัตว์

อ้างอิง:
• University of Michgan (Jan 31, 2022) “Huge New Study Estimates There Are 9,200 Tree Species on Earth Yet To Be Discovered” . Scitechdaily
• Phoebe Weston (Jan 31, 2022) “Global count estimates Earth has 73,000 tree species – 14% more than reported” . The Guardian

• Danya Gainor and Angela Dewan,(Jan 31, 2022) There are more than 9,000 types of trees we don’t know of yet, study finds . CNN

ภาพ: Global Forest Biodiversity Initiative

Copyright @2021 – All Right Reserved.