สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
จากกังหันลมกลางทะเล
ทำให้ล็อบสเตอร์พิกลพิการ

by Admin

ผลการศึกษาใหม่ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์ทางทะเลและวิศวกรรมศาสตร์แสดงให้เห็นว่าตัวอ่อนล็อบสเตอร์ที่สัมผัสกับสนามแม่เหล็กไฟฟ้าของสายไฟใต้น้ำต้องเกิดมาเสียรูปและไม่สามารถว่ายน้ำได้ดี และพวกมันยังมีแนวโน้มที่จะเสียรูปในลักษณะใดทางหนึ่งมากถึงสามเท่า

นักวิทยาศาสตร์ทางทะเลจากมหาวิทยาลัยเฮริออต-วัตต์ และสถานีทางทะเลเซต์แอบส์กำลังตรวจสอบว่า สายเคเบิลสำหรับฟาร์มกังหันลมนอกชายฝั่งอาจส่งผลกระทบโดยไม่ได้ตั้งใจต่อสายพันธุ์ที่มีความสำคัญทางการค้า เช่น ปูและล็อบสเตอร์หรือไม่

พวกเขาใช้ห้องทดลองพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำผู้เชี่ยวชาญที่สถานีทางทะเลเซต์แอบส์ แล้วนำเอาไข่ล็อบสเตอร์และไข่ปูมากกว่า 4,000 ตัวมาอยู่ในน้ำโดยมีสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่คาดการณ์ว่าจะเท่ากับที่พบได้ใกล้กับสายเคเบิลใต้น้ำ โดยเปรียบเทียบล็อบสเตอร์และปูอีกกลุ่มที่ไม่ได้รับสนามแม่เหล็ก จากนั้นได้ติดตามการเติบโตของล็อบสเตอร์และปูจากไข่สู่ตัวอ่อนเป็นเวลาหลายเดือน จนกระทั่งพวกมันว่ายน้ำได้

ดร. เอแลสแตร์ ลินดัน นักชีววิทยาทางทะเลแห่งมหาวิทยาลัยเฮริออต-วัตต์ กล่าวว่า “ทั้งตัวอ่อนของปูและกุ้งล็อบสเตอร์ที่สัมผัสกับสนามแม่เหล็กไฟฟ้ามีขนาดเล็กลง ซึ่งอาจส่งผลต่อการอยู่รอดของพวกมัน ซึ่งในโลกใต้น้ำ การที่มีร่างกายใหญ่นั้น สามารถหลีกเลี่ยงผู้ล่าได้ดีกว่า โดยล็อบสเตอร์ได้รับผลกระทบมากกว่าปูจากสนามแม่เหล็กไฟฟ้า อย่างน้อยก็ในระยะสั้น

“สนามแม่เหล็กไฟฟ้ามีผลกระทบที่แรงกว่ามากกับล็อบสเตอร์ เราทดสอบพวกมันในแนวตั้งเพื่อทดสอบว่าพวกมันสามารถขึ้นไปบนผิวน้ำเพื่อหาอาหารได้ ล็อบสเตอร์ที่ได้รับสนามแม่เหล็กไฟฟ้ามีแนวโน้มที่จะล้มเหลวในการทดสอบเกือบสามเท่า โดยไม่สามารถว่ายขึ้นไปด้านบนของตู้เลี้ยงมากกว่าพวกที่อยู่ในตู้ที่ไม่ได้รับสนามแม่เหล็กไฟฟ้า”

“ล็อบสเตอร์ที่เผชิญกับสนามแม่เหล็กไฟฟ้ามีโอกาสเสียรูปมากกว่าถึง 3 เท่า ความผิดปกติที่พบบ่อยที่สุดที่เราพบ ได้แก่ ส่วนหางที่โค้งงอและหางสั้นลง ซึ่งอาจส่งผลต่อผลการทดสอบการว่ายน้ำ นอกจากนี้ กุ้งบางตัวยังมีการพัฒนาของดวงตาที่ชะงัก หรือมีร่างกายอ้วนและบวม”

“ในทางตรงกันข้าม ตัวอ่อนปูไม่ได้รับผลจนเกิดความผิดปกติจนพิการหรือกระทบต่อการว่ายน้ำจากการรับสนามแม่เหล็กไฟฟ้า” 

นักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าการค้นพบเกี่ยวกับปูนั้น “ค่อนข้างชัวร์” แต่จำเป็นต้องมีการวิจัยในระยะยาว

เพตรา ฮาร์ซันยี จากสถานีทางทะเลเซต์แอบส์กล่าวว่า “การสัมผัสกับสนามแม่เหล็กไฟฟ้าทำให้ตัวอ่อนของปูมีขนาดเล็กลง แม้ว่าจะไม่ได้ส่งผลในทันที แต่ก็แสดงให้เห็นว่ามีอุปสรรคต่อการพัฒนาของพวกมัน การเฝ้าติดตามเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจ เพื่อดูว่าปูเหล่านี้มีความบกพร่องในระยะยาวหรืออัตราการตายเพิ่มขึ้นหรือไม่”

ทีมงานกล่าวว่า งานของพวกเขาแสดงให้เห็นถึงความจำเป็นในการตรวจสอบผลกระทบของสายเคเบิลใต้น้ำที่มีต่อสายพันธุ์ต่าง ๆ เช่น ปูและล็อบสเตอร์ ดร. ลินดันกล่าวว่า “ล็อบสเตอร์ไม่ใช่สัตว์ใกล้สูญพันธุ์ แต่อยู่ภายใต้แรงกดดันอย่างต่อเนื่องเนื่องจากมีมูลค่าทางการค้า

“เราควรตระหนักถึงความจำเป็นในการปกป้องพวกมันจากสนามแม่เหล็กไฟฟ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงแรกของการพัฒนา เช่นเดียวกับการติดตามพฤติกรรมและการพัฒนาในระยะยาวของพวกมัน ซึ่งรวมไปถึงปูด้วย

“วิธีแก้ปัญหาที่เป็นไปได้ประการหนึ่งคือการฝังสายเคเบิลไว้บนพื้นทะเล ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วสำหรับการพัฒนาแหล่งพลังงานหมุนเวียนทางทะเลจำนวนมาก แต่อาจมีราคาแพงและดูแลรักษายาก สิ่งสำคัญคือต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รวมอยู่ในกระบวนการยินยอมให้กระทำได้สำหรับโครงการในอนาคตอย่างต่อเนื่อง

“เราต้องแยกก๊าซคาร์บอนออกจากแหล่งพลังงาน แต่เราต้องแน่ใจว่าจะมีผลกระทบที่ไม่ตั้งใจน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ด้วย”

เนื้อหาและภาพจาก

“Underwater power cables make lobsters bad swimmers”. 29 Apr 2022. Heriot-Watt University.

Copyright @2021 – All Right Reserved.