ธรรมชาติที่เสื่อมโทรมมากขึ้น
และโลกร้อนทำให้วาซาบิกำลังหายไป

by IGreen Editor

วาซาบิแท้ๆ เป็นพืชที่ปลูกยากมาก มันจะเติบโตตามธรรมชาติตามลำธารในหุบเขา แม่น้ำภูเขาในญี่ปุ่น และการเพาะเลี้ยงเพื่อการขายมีจำนวนจำกัดมาก มูลนิธิโตเกียวเพื่อการวิจัยนโยบาย กล่าวว่าฟาร์มวาซาบิที่ใหญ่ที่สุดมีพื้นที่เพียง 0.6 เฮกตาร์หรือ 6,000 ตร.ม. เท่านั้น

เพราวาซาบิแท้ๆ ต้องการแหล่งน้ำที่เป็นธรรมชาติมากๆ ความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติจึงจำเป็นยิ่งยวด แต่ตอนนี้ทุกอย่างค่อยๆ เปลี่ยนไป เพราะญี่ปุ่นกำลังเผชิญกับวิกฤตวาซาบิ เนื่องจากสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมและและภัยคุกคมจากปัญหาโลกร้อน ซึ่งเรื่องนี้ถูกหยิบยกขึ้นมาถกกันมากขึ้นในปีนี้

เมื่อต้นปีนี้ The New York Times รายงานว่า อุณหภูมิที่สูงขึ้นทำให้วาซาบิของเกษตรกรในญี่ปุ่นบางรายไวต่อการขึ้นราและเน่ามากขึ้น เกษตรกรยังกังวลเกี่ยวกับปริมาณน้ำฝนที่คาดเดาไม่ได้ น้ำท่วมขัง และพายุไต้ฝุ่นที่รุนแรงมากขึ้น เรื่องนี้เราจะเห็นชัดมากจากระยะหลังที่ญี่ปุ่นเจอพายุไต้ฝุนหนักขึ้น ถี่ขึ้น และแรงขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นผลมาจากภาวะโลกร้อนทั้งสิ้น

ยังมีปัจจัยแวดล้อมอื่นด้วย คนที่เคยไปญี่ปุ่นอาจจะเห็นป่าเขาของญี่ปุ่นเต็มไปด้วยต้นไม้สีเขียวสะพรั่ง แต่จริงๆ แล้วบางแห่งไม่ใช่ป่าจริงๆ ป่าสนฮิโนกิที่เห็นๆ กันนั้นเป็นผลมาจากนโยบายป่าไม้หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่เป็นป่าปลูกเสียมากกว่า ป่าแบบนี้ลดคุณภาพของน้ำแร่ที่วาซาบิต้องเติบโต

วาซาบิของแท้ต้องการน้ำบริสุทธิ์จริงๆ จากป่าเขา แต่ญี่ปุ่นกำลังเจอกับป่าเทียมและโลกร้อนที่หนักขึ้น ทำให้แหล่งน้ำดีๆ เริ่มหายาก เกษตรกรผู้ปลูกวาซาบิถึงกับบอกกับ The New York Times ว่า “มีความเสี่ยงที่วาซาบิจะหายไป” ซึ่งนี่หมายถึงวาซาบิที่ปลูกตามธรรมชาติตามธรรมเนียมญี่ปุ่นดั้งเดิม

รายงานล่าสุดของ Reuters ที่สัมภาษณ์ผู้ประกอบการร้านโซบะ เผยว่า วาซาบิเคยมีมากมายเมื่อเปิดโซบะร้านครั้งแรกเมื่อ 30 ปีที่แล้ว แต่เจ้าของร้านกล่าวว่า ในช่วง 5-10 ปีที่ผ่านมามีบางครั้งที่เขาไม่สามารถหาวาซาบิได้เลย ตอนนี้วาซาบิ “อันล้ำค่า” มีให้สำหรับอาหารบางประเภทเท่านั้น

ข้อมูลจาก
• HOPE NGO. (FEB. 10, 2022). “A Wasabi Shortage May Be Coming, But Probably Not For The Reason You Think”. Tasting Table.
• Motoko Rich, Makiko Inoue. (Feb 9 2022). “‘Crisis’ in Japan as wasabi ‘at risk of disappearing’”. The New York Times./The Irish Times
• “Japanese wasabi farmers fear for future amid climate change”. (12 Jul 2022). Reuters/CNA.

Copyright @2021 – All Right Reserved.