กสศ.ผนึกสหภาพฯ
ช่วยเยาวชนแรงงานฝ่าวิกฤตโควิด-19

by IGreen Editor

สหภาพแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี ผนึก กสศ. สนับสนุน​ทุน​การศึกษา​ “เยาวชนแรงงานนอกระบบการศึกษา” เพื่อจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ให้หลุดพ้น​”กับดักค่าจ้าง” เป้าหมาย 500 คน เสี่ยงว่างงานจากวิกฤตโควิด-19

นายปัญญา ตลุกไธสง ประธานสหภาพแรงงานฮิตาชิแห่งประเทศไทยในฐานะประธานกลุ่มสหภาพจังหวัดปราจีนบุรี เปิดเผยว่า กลุ่มสหภาพแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมทำงานกับโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาโดยเครือข่ายเชิงพื้นที่ : ภาคตะวันออก (ปราจีนบุรี) โดยการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) จัดตั้งคณะทำงาน​ 20 ​คน​จาก​ 14 สหภาพ​แรงงาน​ เพื่อกำหนดแผนปฏิบัติงาน สำรวจ ค้นหาและพัฒนาทักษะอาชีพแก่เยาวชนแรงงานนอกระบบการศึกษา เป้าหมาย 500 คน ที่ไม่อยู่ในระบบการศึกษา รายได้น้อยและสุ่มเสี่ยงได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19

สำหรับแผนปฏิบัติการจะเริ่มดำเนินการในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ออกแบบสำรวจ ชื่อ – นามสกุล เพศ อายุ ผู้ใช้แรงงานที่มีบุตรหลานเป็นเด็กนอกระบบการศึกษา และเยาวชนที่ทำงานในโรงงาน อายุต่ำกว่า 25 ปี ไม่อยู่ในระบบการศึกษา รายได้ต่ำแต่ต้องการพัฒนาทักษะอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ โดยคณะทำงานฯ ได้มอบหมายให้แกนนำสหภาพแต่ละโรงงานทั้งหมดทุกสหภาพลงพื้นที่สำรวจพนักงานที่เป็นสมาชิกสหภาพแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี ที่มีอยู่ราว 500​ กว่าคน เพื่อให้ได้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ว่าในแต่ละโรงงานมีจำนวนเด็กและเยาวชนแรงงานนอกระบบการศึกษาจำนวนเท่าไร จากนั้นในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 จะนำใบสมัครให้เยาวชนแรงงาน หรือผู้ใช้แรงงานที่มีบุตรหลานเป็นเด็กนอกระบบการศึกษาได้กรอกข้อมูลเพื่อเข้าร่วมโครงการทุนการศึกษา กสศ. พร้อมกับหลักสูตรการศึกษาเชิงพื้นที่ที่เป็นไปตามความต้องการของเยาวชนแรงงานนอกระบบการศึกษา

ทั้งนี้ได้นำแผนปฏิบัติการดังกล่าวได้ประสานการทำงานกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อขอความร่วมมือผู้ประกอบการได้ให้ความร่วมมือสำรวจเยาวชนแรงงานที่อายุไม่เกิน 25 ปี ในบริษัทของตัวเอง หรือ บริษัทรับเหมาช่วงงาน (Sub contact) จากบริษัทแม่ที่มีผู้ใช้แรงงานทำงานอยู่เป็นจำนวนมากได้มีโอกาสเข้าถึงทุนการศึกษา พร้อมกับขอให้ผู้ประกอบการอำนวยความสะดวกแก่คณะทำงานกลุ่มสหภาพแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี ในการสำรวจพนักงานในโรงงาน ทั้งที่เป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน และไม่ใช่สมาชิกสหภาพแรงงาน เพื่อให้ได้รับสิทธิสวัสดิการด้านการศึกษาที่ผู้ใช้แรงงานควรจะได้รับไปสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในครอบครัวท่ามกลาง​วิกฤตโค​วิด​-19​

สำหรับสหภาพแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี ที่เป็นภาคี กสศ. อาทิ สหภาพแรงงานฮิตาชิแห่งประเทศไทย, สหภาพแรงงานซันโยแห่งประเทศไทย, สหภาพแรงงานอาหารแห่งประเทศไทย, สหภาพแรงงานฮิตาชิทรานสปอร์ตแห่งประเทศไทย, สหภาพแรงงาน นากาตันไทย, สหภาพแรงงานฮาบิโรแห่งประเทศไทย, สหภาพแรงงานไทยโคอิโตะ, สหภาพแรงงานคอมเพรสเซอร์แห่งประเทศไทย และสหภาพแรงงานนิสเซ่นแห่งประเทศไทย เป็นต้น

Copyright @2021 – All Right Reserved.