พ-Plastic

  • ไม่เพียงผลกระทบต่อโลกธรรมชาติ รายงานฉบับใหม่นี้จะทำให้ผู้คนได้ตระหนักถึงภัยของเสียและมลพิษพลาสติกต่อชีวิตมนุษย์ โดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนา ทุกๆ ปีมีคนทั่วโลกนับล้านเสียชีวิต ซึ่งรัฐบาลและบริษัทสินค้าอุปโภคบริโภครายใหญ่ควรต้องออกมาร่วมรับผิดชอบ

  • ประเทศไทยกำลังประสบปัญหาขยะพลาสติกที่มีปริมาณสูงขึ้นต่อเนื่องโดยไทยติดอันดับ 6 ของโลก ที่มีการทิ้งขยะพลาสติกลงสู่ทะเลมากที่สุด คิดเป็นปริมาณราว1.3 ล้านตันต่อปี ทำให้ในปี 2018 ภาครัฐ จึงได้ออกมาตรการลดและยกเลิกการใช้พลาสติกซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายเพื่อลดปริมาณขยะภายในประเทศ

  • ผู้บริโภคที่เข้าๆ ออกๆ ใช้บริการซื้อสินค้าร้านสะดวกซื้อบ่อยๆ จะสังเกตพบว่าพนักงานมักนำสินค้าที่เราซื้อใส่ถุงให้แทบทุกครั้ง (ยกเว้นของชิ้นเล็กเพียง 1 ชิ้น)

  • เวลาเก็บกวาดทำความสะอาดบ้าน บางคนอาจจะเคยเหนื่อยใจ เพราะไม่รู้จะทำยังไงกับ ขวด กระปุก กระป๋อง หรือภาชนะบรรจุของกินของใช้ซึ่งกินหรือใช้หมดแล้ว

  • หลอด จำนวน 1.68 แสนชิ้น ถูกก่อรูปขึ้นด้วยงานศิลปะจนกลายเป็นคลื่นสูง 11 ฟุต เบนจามิน วอน หว่อง ช่างภาพผู้คิดริเริ่มโครงการอันสะดุดตานี้ เรียกมันว่า Strawpocalypse (สตรอว์โพคาลิปส์) เป้าหมายของเขา ไม่ได้ทำมันขึ้นคือเพื่อสวยงาม หรือเพื่อความตื่นเต้นแค่นั้น แต่วัตถุประสงค์อันยิ่งใหญ่ก็คือ การสร้างความตระหนักถึงปัญหาขยะพลาสติกที่กำลังล้นโลก โครงการที่สร้างเสียงฮือฮาไปทั่วโซเชียลมีเดียนี้ ได้แรงบันดาลใจมาจากจากวลีหนึ่งที่ว่า “มันเป็นเพียงแค่หลอด 1 ชิ้น” โดยคน 8,000 ล้านคน! หลอดพลาสติกชิ้นเล็กๆ ซึ่งถูกมนุษย์ทิ้งในทุกๆ วัน …

Copyright @2021 – All Right Reserved.