ผู้นำเมืองรณรงค์ลดโลกร้อน บิน 9 ชม.
เพื่อขึ้นเวที TED แค่ 14 นาที
นี่มันย้อนแย้ง ‘ว่าแต่เขาอิเหนาเป็นเอง’

by Admin

มาร์วิน รีส (Marvin Rees) นายกเทศมนตรีเมืองบริสตอล ในสหราชอาณาจักร เป็นผู้นำรณรงค์ต่อต้านการปล่อยก๊าซคาร์บอนเพื่อลดโลกร้อน แต่ “ว่าแต่เขาอิเหนาเป็นเอง” ด้วยการเดินทางด้วยเครื่องบินนานถึง 9 ชั่วโมงเพื่อไปพูดเรื่องการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนในงานสัมมนา TED  ที่แคนาดา และเขาก็ใช้เวลาพูดเรื่องใหญ่ ๆ นี้ แค่ 14 นาที

การเดินทางของรีสเป็นวิธีที่ปล่อยคาร์บอนและก๊าซเรือนกระจกสู่บรรยากาศโดยตรงที่หนักที่สุด  และที่ผ่านมามีการณรงค์ให้ลดการเดินทางโดยอากาศโดยไม่จำเป็นลง (รวมถึงการท่องเที่ยวด้วย) เพื่อเห็นแก่โลก แต่เที่ยวบินของรีสสร้างคาร์บอนไดออกไซด์ 2.016 ตัน (2,016 กิโลกรัม) ต่อผู้โดยสารหนึ่งคน 

BBC รายงานว่า นายกเทศมนตรีได้รับเชิญโดยองค์กร TED ออกค่าใช้จ่ายให้ในฐานะวิทยากรเพื่อแบ่งปันความคิดและช่วยเปลี่ยนทัศนคติ อีกทั้งการประชุมทำให้รีสมีโอกาสสร้างเครือข่ายกับวิทยากรผู้ทรงอิทธิพลคนอื่น ๆ ด้วย

สำนักงานของเขากล่าวว่า “เขามีความชัดเจน – การต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะชนะหรือแพ้ขึ้นกับเมืองต่าง ๆ ซึ่งก่อให้เกิดการปล่อยคาร์บอนสามในสี่ทั่วโลก” และบอกว่า “ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของผู้นำเมืองที่จะต้องรวมตัวกัน ล็อบบี้เพื่อการเปลี่ยนแปลง และโน้มน้าวซึ่งกันและกันเพื่อสร้างผลกระทบโดยรวม”

กลุ่มนักรณรงค์ด้านสภาพอากาศ Flight Free UK ไม่เห็นด้วย โดยบอกว่า การเดินทางนี้ของรีสไม่จำเป็น เพราะสามารถประชุมออนไลน์ก็ได้ โดยคำนวณการเดินทางของรีสในทริปนั้นว่า สร้างคาร์บอนไดออกไซด์ 2.016 ตัน (2,016 กิโลกรัม) ต่อผู้โดยสารหนึ่งคน 

แอนนา ฮิวจ์ส ผู้อำนวยการของ Flight Free UK กล่าวว่า “เมืองบริสตอลเป็นที่แรกในสหราชอาณาจักรที่ประกาศภาวะฉุกเฉินด้านสภาพอากาศ แต่นายกเทศมนตรีกลับทำตัวตรงกันข้ามกับการประกาศนี้ และบอกว่าผู้นำ “ไม่ควรไปยังทวีปอื่นเพื่อพูดเกี่ยวกับภาวะฉุกเฉินด้านสภาพอากาศ ซึ่งมันเหมือนประชด”

ข้อมูลของเว็บไซต์ Air Transport Action Group อุตสาหกรรมการบินทั่วโลกผลิตการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่มนุษย์สร้างขึ้นประมาณ 2.1% ของการปล่อยก๊าซทั้งหมด และการบินมีส่วนรับผิดชอบต่อการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ 12% จากแหล่งการขนส่งทั้งหมด เทียบกับ 74% จากการขนส่งทางถนน

ข้อมูลจากกลุ่มนี้อาจดูไม่มาก (และเป็นกลุ่มที่สนับสนุนด้านการบิน) แต่เมื่อลงรายละเอียดแล้วจะพบว่า การบินปล่อยก๊าซมากกว่าที่คิด เช่น เที่ยวบินขากลับจากลอนดอนไปซานฟรานซิสโกปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (CO2e) ประมาณ 5.5 ตันต่อคน 

ปริมาณนี้มากกว่าสองเท่าของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากรถยนต์ครอบครัวในหนึ่งปี และประมาณครึ่งหนึ่งของคาร์บอนฟุตพริ้นท์เฉลี่ยของคนที่อาศัยอยู่ในสหราชอาณาจักร แม้แต่เที่ยวบินขากลับจากลอนดอนไปยังเบอร์ลินก็ปล่อย CO2e ประมาณ 0.6 ตัน หรือเทียบเท่ากับการปล่อย CO2e ปริมาณ 3 เท่าจากการรีไซเคิลหนึ่งปี

ข้อมูลจาก

  • “Bristol mayor flies nine hours for TED climate conference”. (May 28, 2022). BBC. 
  • “Facts & figures”  atag.org
  • Jocelyn Timperley. (February 19, 2020). “Should we give up flying for the sake of the climate?”. BBC. 

ภาพ @MarvinJRees/https://twitter.com/

Copyright @2021 – All Right Reserved.