อันตรายที่ใกล้ตัวมากขึ้น
พบมลพิษไมโครพลาสติก
ฝังลึกในปอดมนุษย์ครั้งแรก

by Admin

นักวิจัยพบไมโครพลาสติกซึ่งเป็นเศษพลาสติกที่มีอนุภาคขนาดเล็กฝังอยู่ในเนื้อเยื่อปอดของมนุษย์ที่มีชีวิตเป็นครั้งแรก จากที่ก่อนหน้านี้พบในเลือด ยอดเขาเอเวอร์เรสต์ และก้นมหาสมุทร

งานวิจัยนี้จัดทำขึ้นที่ Hull York Medical School ในอังกฤษและตีพิมพ์ในวารสาร Science of the Total Environment เป็นการศึกษาที่มีประสิทธิภาพชิ้นแรก ที่มีการระบุการพบพลาสติกในปอดของคนที่มีชีวิต โดยก่อนหน้านี้มีการศึกษาพบพลาสติกในเลือดมนุษย์ อุจจาระและก้นมหาสมุทรมาแล้ว

ดร.ลอร่า ซาดอฟสกี้ อาจารย์อาวุโสด้านเวชศาสตร์ระบบทางเดินหายใจและผู้เขียนนำรายงานกล่าวว่า ก่อนหน้านี้มีการค้นพบไมโครพลาสติกในตัวอย่างการชันสูตรศพมนุษย์

แต่ครั้งนี้ถือเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจเพราะทางเดินหายใจส่วนล่างของปอดมีขนาดเล็กลง โดยคาดว่าอนุภาคขนาดเล็กเหล่านี้จะถูกกรองออกหรือกักไว้ก่อนที่จะเข้าไปในปอด

ในการศึกษานี้นักวิจัยได้รวบรวมเนื้อเยื่อปอดจากขั้นตอนการผ่าตัดของผู้ป่วยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลทางการแพทย์ตามปกติ ซึ่งนักวิทยาศาสตร์พบไมโครพลาสติกฝังอยู่ในผู้ป่วยกลุ่มตัวอย่าง 11 ราย จาก 13 ราย 

นักวิจัยพบว่า ไมโครพลาสติกที่มีมากที่สุดคือโพลิเอทิลีนจากบรรจุภัณฑ์พลาสติกเสื่อมคุณภาพหรือถุงหิ้ว ไนลอนซึ่งอาจมาจากเสื้อผ้า เช่นเดียวกับเรซินที่อาจมาจากถนนที่เสื่อมโทรม โดยการศึกษาก่อนหน้านี้ 2 ชิ้นพบไมโครพลาสติกในอัตราที่สูงเช่นเดียวกันในเนื้อเยื่อปอดในระหว่างการชันสูตรพลิกศพ

ผลการศึกษาโดยการวิเคราะห์อนุภาคที่มีขนาดไม่เกิน 0.003 มม. ชี้ให้เห็นถึง “ความกังวลที่เพิ่มขึ้น” เกี่ยวกับอันตรายที่อาจเกิดจากการกิน ดื่ม หรือสูดดมไมโครพลาสติกเข้าไป 

ผลการศึกษาในปี 2018 พบว่าพลาสติกในตัวอย่างอุจจาระหลังจากให้อาหารแก่อาสาสมัครมาก่อนแล้ว และงานวิจัยที่ตีพิมพ์เมื่อเดือน มี.ค. ที่ผ่านมาพบอนุภาคพลาสติกในเลือดมนุษย์

นั่นแสดงให้เห็นว่าอนุภาคจิ๋วที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าเหล่านี้สามารถเดินทางไปทั่วร่างกายและอาจติดอยู่ในอวัยวะต่าง ๆ และอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ โดยที่อนุภาคมลพิษทางอากาศที่เข้าสู่ร่างกายนี้อาจเป็ปัจจัยทำให้มนุษย์เสียชีวิตก่อนวัยอันควรหลายล้านคนต่อปี

นอกจากนี้มีการศึกษาผู้ป่วยมะเร็งปอดในสหรัฐอเมริกาในปี 2541 พบพลาสติกและเส้นใยพืช (เช่น ฝ้าย) ในตัวอย่างมากกว่า 100 ตัวอย่าง ในเนื้อเยื่อมะเร็ง 97% ของตัวอย่างมีเส้นใยและในตัวอย่างที่ไม่ใช่มะเร็ง 83% พบการปนเปื้อน

โลกผลิตพลาสติกได้ประมาณ 300 ล้านเมตริกตันต่อปี และประมาณ 80% จบลงที่หลุมฝังกลบและส่วนอื่น ๆ ของสิ่งแวดล้อม ไมโครพลาสติกมีขนาดตั้งแต่ 10 นาโนเมตร ซึ่งเล็กกว่าที่ตามนุษย์มองเห็น มันเป็นอนุภาคขนาดเล็กที่ลอยอยู่ในอากาศ ในน้ำประปาหรือน้ำขวด และในทะเลหรือในดิน

ขยะพลาสติกจำนวนมากถูกทิ้งลงสู่สิ่งแวดล้อม และไมโครพลาสติกปนเปื้อนไปทั่วโลก ตั้งแต่ยอดเขาเอเวอเรสต์ไปจนถึงมหาสมุทรที่ลึกที่สุด พบไมโครพลาสติกในรกของหญิงตั้งครรภ์และในหนูที่ตั้งครรภ์ ไมโครพลาสติกจะผ่านเข้าไปในปอดอย่างรวดเร็วไปยังหัวใจ สมอง และอวัยวะอื่น ๆของทารกในครรภ์

อ้างอิง:

(Apr 6, 2022) “For the first time, researchers find microplastics deep in the lungs of living people” NPR

Damian Carrington (Apr 6, 2022) “Microplastics found deep in lungs of living people for first time” . The Guardian 

Copyright @2021 – All Right Reserved.