ผลกระทบโลกร้อนต่อสุขภาพเด็ก เสี่ยงโรคทางเดินหายใจ-การเรียนแย่ลง

by Igreen Editor

รายงานใหม่เผยผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลต่อสุขภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยเฉพาะคลื่นความร้อน

สำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อม (Environmental Protection Agency -EPA) เปิดรายงานผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อสุขภาพเด็ก ระบุ คลื่นความร้อน มลพิษอากาศ การเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล น้ำท่วม และภาวะโรคจากการติดเชื้อ ล้วนเป็นปัจจัยหลักจากการเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลต่อสุขภาพเด็กอายุ 0-18 ปี

โดยปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้อัตราการเกิดโรคระบบทางเดินหายใจและอัตราการติดเชื้อสูงขึ้น ในขณะที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนลดลง และเกิดความเสี่ยงสูงต่อความไม่ปลอดภัยในที่อยู่อาศัยโดยเฉพาะบริเวณชายฝั่งทะเล

ความเสี่ยงหนึ่งที่น่ากังวลว่าอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพและการศึกษาของเด็กคือ คลื่นความร้อนที่สูงขึ้น เด็กมีความเปราะบางกว่าผู้ใหญ่ เสี่ยงต่ออาการหน้ามืด เป็นลม หรือแม้แต่เสียชีวิตในบางกรณี

การศึกษาแสดงให้เห็นว่าอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น 2 ถึง 4 องศาเซลเซียสส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนลดลง 4% ถึง 7% เสี่ยงต่อการลดลงของรายได้ในอนาคตของนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาถึง 18.3 พันล้านดอลลาร์

ถึงแม้ว่าการติดตั้งเครื่องปรับอากาศในสถานศึกษาจะช่วยได้ แต่สิ่งนี้อาจไม่ใช่ทางเลือกสำหรับโรงเรียนที่ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจ

ที่อยู่อาศัยที่มั่นคงยังเป็นปัจจัยสำคัญต่อสุขภาพและพัฒนาการของเด็ก ความถี่ของน้ำท่วมที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นทำให้เด็ก ๆ ในเมืองชายฝั่งมีความเสี่ยงสูงที่จะต้องพลัดถิ่นจากบ้านชั่วคราวหรือถาวร

อนุมานจากฐานข้อมูลผู้ป่วยเด็กในสหรัฐอเมริกาพบว่าทุกๆ 1 องศาฟาเรนไฮต์ที่เพิ่มขึ้นระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงกันยายน จำนวนเด็กเข้ารับการตรวจในแผนกฉุกเฉินเพิ่มขึ้น 113 ครั้งต่อวัน

เจเรอมี มาร์ทินีช หัวหน้าแผนกวิทยศาสต์และผลกระทบของ EPA กล่าวว่าอุณหภูมิที่สูงขึ้นทำให้เด็กมีสมาธิน้อยลง  ส่งผลให้การเรียนรู้ในห้องเรียนเป็นไปได้ยากขึ้น

EPA ประมาณการว่าหากไม่จัดการปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเร่งด่วน เด็กอเมริกัน 17.2 ล้านคน หรือประมาณ 23% ของเด็กทั้งหมดในสหรัฐอเมริกาจะมีความเสี่ยงต่อการย้ายที่อยู่อาศัยจากเหตุน้ำท่วม ทั้งยังเสี่ยงต่อการจมน้ำ โรคภัย และโรคย้ำคิดย้ำทำจากเหตุการณ์ดังกล่าว

ที่มา

  • April 25, 2023. Climate Change and Children’s Health Report. gov
  • April 29, 2023. New report details alarming health impact of climate change on children. ABC News

Copyright @2021 – All Right Reserved.