กักเก็บคาร์บอนในธรรมชาติ
ช่วยโลกได้แต่ต้องเลิกฟอสซิล
เป้าปล่อยก๊าซเป็นศูนย์จะเป็นจริง

by Admin

มีรัฐบาลและบริษัทต่าง ๆ จำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ กำลังนำเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์มาใช้ เป้าหมายเหล่านี้มักเป็นวิธีการเก็บหรือขจัดคาร์บอนออกจากชั้นบรรยากาศเพื่อตอบโต้ผลกระทบจากสภาพอากาศจากการปล่อยมลพิษอื่น ๆ

ตัวอย่างเช่น ในปี 2019 นายกรัฐมนตรีจัสติน ทรูโด แห่งแคนาดาสัญญากับเกรต้า ธันเบิร์ก ว่าแคนาดาจะปลูกต้นไม้ 2,000 ล้านต้นภายในปี 2030 และตอนนี้การลงทุนในธรรมชาติได้กลายเป็นส่วนสำคัญของยุทธศาสตร์ด้านสภาพอากาศของแคนาดา

ป่าไม้ ป่าพรุ พื้นที่ชุ่มน้ำ และระบบนิเวศอื่น ๆ กำจัดคาร์บอนออกจากบรรยากาศผ่านการสังเคราะห์ด้วยแสง และเก็บไว้ในใบ ลำต้น และราก และในดิน แต่การกักเก็บคาร์บอนในธรรมชาตินั้นเกิดขึ้นชั่วคราวเพราะอาจสูญเสียได้อีกอันเนื่องมาจากกิจกรรมของมนุษย์หรือการรบกวนจากธรรมชาติ

ในทางตรงกันข้าม ผลกระทบด้านสภาพอากาศของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลจะมีผลถาวร หากความพยายามในการเพิ่มปริมาณคาร์บอนธรรมชาติเหล่านี้เกิดขึ้นได้ไม่นาน สภาพภูมิอากาศจะได้ประโยชน์อะไรหรือไม่?

งานวิจัยใหม่จากนักวิจัยของ Concordia University และ Simon Fraser University ชี้ให้เห็นว่า การจัดเก็บคาร์บอนจากธรรมชาติชั่วคราวสามารถช่วยให้บรรลุเป้าหมายด้านสภาพอากาศของเราได้ อย่างไรก็ตาม ผลกระทบที่จับต้องได้มากที่สุด คือการลดลงของภาวะโลกร้อนจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเรากำจัดการปล่อยเชื้อเพลิงฟอสซิลด้วย 

การแก้ปัญหาสภาพภูมิอากาศตามธรรมชาติคือการกระทำที่พยายามลดปริมาณคาร์บอนในชั้นบรรยากาศโดยการเพิ่มการจัดเก็บคาร์บอนในระบบธรรมชาติ ตัวอย่างได้แก่ การปลูกป่า การอนุรักษ์ธรรมชาติ และการปรับปรุงวิธีปฏิบัติทางการเกษตร 

การกระทำต่าง ๆ เหล่านี้สามารถมีส่วนร่วมในการบรรเทาสภาพภูมิอากาศโดยการป้องกันการปล่อยมลพิษจากกิจกรรมการใช้ที่ดินของมนุษย์หรือโดยการรักษาและปรับปรุงกระบวนการทางธรรมชาติที่กำจัดคาร์บอนออกจากชั้นบรรยากาศ

แต่คาร์บอนที่เก็บไว้ในธรรมชาติไม่น่าจะถูกกำจัดออกจากชั้นบรรยากาศอย่างถาวร จะมีการแทรกแซงบางอย่างเกิดขึ้น เช่น ไฟป่าจะทำให้คาร์บอนสูญเสียกลับสู่ชั้นบรรยากาศ การแสวงหาที่ดินของมนุษย์อาจทำให้พื้นที่ธรรมชาติที่ได้รับการคุ้มครองก่อนหน้านี้ถูกคุกคามจากกิจกรรมทางอุตสาหกรรม

หากการจัดเก็บคาร์บอนจากธรรมชาติเป็นการชั่วคราว ผลประโยชน์ด้านสภาพอากาศของคาร์บอนก็จะมีอายุสั้นเช่นกัน เราจำเป็นต้องคิดถึงวิธีแก้ปัญหาสภาพอากาศโดยอาศัยธรรมชาติซึ่งสัมพันธ์กับความพยายามในการลดสภาพภูมิอากาศอื่น ๆ เพื่อทำความเข้าใจถึงประโยชน์ที่แท้จริงของพวกมัน 

การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากเชื้อเพลิงฟอสซิลมีผลกระทบต่อสภาพอากาศที่คงอยู่มานานหลายศตวรรษ ในทางตรงกันข้ามการกำจัดคาร์บอนตามธรรมชาติจะมีผลกระทบต่อสภาพอากาศตราบเท่าที่คาร์บอนยังคงถูกเก็บรักษาเอาไว้อยู่

ในการศึกษาของทีมงานได้เริ่มสำรวจว่าการนำคาร์บอนออกชั่วคราวจะมีผลต่อสภาพอากาศในอนาคตอย่างไร พวกเขาใช้แบบจำลองสภาพภูมิอากาศเพื่อจำลองการตอบสนองต่อสภาพอากาศเพื่อกำจัดชั่วคราวควบคู่ไปกับสถานการณ์การปล่อยมลพิษในอนาคตที่แตกต่างกันสองแบบ

หากการปล่อยมลพิษยังคงเพิ่มขึ้นจนถึงปี 2040 ตามมาด้วยการลดลงทีละน้อย อุณหภูมิโลกก็จะเพิ่มขึ้นตลอดศตวรรษ ในสถานการณ์สมมตินี้ การกำจัดคาร์บอนโดยธรรมชาติจะชะลอการเกิดระดับความร้อนแค่เฉพาะเจาะจงเท่านั้น หมายความว่ามันจะร้อนขึ้นเรื่อย ๆ 

ส่วนในสถานการณ์จำลองที่มีการกำจัดคาร์บอนสูงสุด พบว่าการกักเก็บการปล่อยก๊าซเรือนกระจกปีละหนึ่งในสี่ของทุกปีจนถึงปี 2050 จะทำให้เวลาที่เราจะพบกับภาวะโลกที่ร้อนขึ้น 1.5 องศาเซลเซียสต่อปีและ 2 องศาเซลเซียสช้าลงไปแค่ 8 ปีเท่านั้น 

อย่างไรก็ตาม หากการปล่อยมลพิษในอนาคตลดลงอย่างรวดเร็วจนเป็นศูนย์สุทธิภายในกลางศตวรรษและยังคงเป็นลบสุทธิต่อไปเรื่อย ๆ อุณหภูมิโลกจะสูงสุดที่ประมาณ 1.6 องศาเซลเซียสแล้วจึงลดลงในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษ ในที่นี้การกำจัดคาร์บอนโดยธรรมชาติชั่วคราวจะลดอุณหภูมิสูงสุดได้มากถึงหนึ่งในสิบ

สิ่งนี้อาจดูเล็กน้อย แต่เป็นประโยชน์ต่อสภาพอากาศที่สำคัญและจับต้องได้ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อโลกประสบความสำเร็จในการกำจัดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากเชื้อเพลิงฟอสซิลในทศวรรษต่อ ๆ ไปเท่านั้น 

ผลลัพธ์ของเราท้าทายการถกเถียงกันเรื่องการแก้ปัญหาสภาพภูมิอากาศโดยอิงธรรมชาติ วิธีแก้ปัญหาที่อิงธรรมชาติมักถูกนำเสนอเป็นหนึ่งในวิธีต่าง ๆ มากมายที่เราสามารถลดผลกระทบต่อสภาพอากาศ และถูกมองว่าใช้แทนกันได้กับการดำเนินการด้านสภาพอากาศอื่น ๆ อีกวิธีหนึ่งคือใช้วิธีแก้ปัญหาโดยธรรมชาติเพื่อชดเชยแทนการลดการปล่อยมลพิษอื่น ๆ  

แต่แนวทางทั้งสองนี้มีปัญหา หากการจัดเก็บคาร์บอนจากธรรมชาติเป็นแค่เรื่องชั่วคราว มันก็จะเทียบไม่ได้กับการลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากเชื้อเพลิงฟอสซิล ซึ่งหมายความว่าการพึ่งพาการกักเก็บคาร์บอนตามธรรมชาติจะทำให้การควบคุมอุณหภูมินั้นล่าช้า และที่เลวร้ายที่สุดอาจนำไปสู่การปล่อยมลพิษมากขึ้นและเกิดภาวะโลกร้อนในระยะยาว 

ในทางกลับกัน หากเราดำเนินการเพื่อเพิ่มการจัดเก็บคาร์บอนตามธรรมชาตินอกเหนือจากการลดการปล่อยมลพิษอย่างมหาศาล ก็อาจนำไปสู่การจำกัดภาวะโลกร้อนสูงสุดได้สำเร็จ แม้แต่การจัดเก็บคาร์บอนจากธรรมชาติชั่วคราวก็อาจมีประโยชน์ต่อสภาพอากาศที่สำคัญ

 ผลลัพธ์ของวิจัยเผยให้เห็นถึงความเสี่ยงบางประการของการพึ่งพาแนวทางตามธรรมชาติโดยไม่ให้ความสำคัญกับความพยายามในการลดสภาพภูมิอากาศอื่น ๆ 

อย่างไรก็ตาม การอนุรักษ์ธรรมชาติและการดูแลพื้นที่ธรรมชาติให้ดีขึ้นสามารถนำไปสู่ผลลัพธ์ด้านสิ่งแวดล้อมในเชิงบวกอื่น ๆ ผลประโยชน์ร่วมด้านสิ่งแวดล้อมเหล่านี้ เช่น ความหลากหลายทางชีวภาพที่เพิ่มขึ้น การปรับปรุงคุณภาพน้ำและอากาศ ก็มีความสำคัญต่อความยืดหยุ่นของสภาพอากาศเช่นกัน

หากทำร่วมกับชนพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่นอื่น ๆ การแก้ปัญหาโดยอิงธรรมชาติก็อาจมีประโยชน์ร่วมกันทางสังคมในเชิงบวก เช่น การสนับสนุนการดำรงชีวิตและคุณค่าทางวัฒนธรรม การใช้มุมมองแบบองค์รวมของการแก้ปัญหาสภาพภูมิอากาศตามธรรมชาติจะช่วยให้ตระหนักถึงประโยชน์หลายประการเหล่านี้

จำเป็นอย่างยิ่งที่จะไม่นำเสนอวิธีแก้ปัญหาสภาพอากาศโดยอาศัยธรรมชาติเป็นทางเลือกแทนตัวเลือกอื่น ๆ ในการบรรเทาผลกระทบจากสภาพอากาศ อย่างไรก็ตาม ในฐานะที่เป็นการดำเนินการเสริม แนวทางตามธรรมชาติสามารถมีบทบาทสำคัญในการบรรลุทั้งสภาพอากาศและเป้าหมายด้านความยั่งยืนอื่น ๆ 

เรียบเรียงจาก

  • H. Damon Matthews, Amy Luers, Kirsten Zickfeld. (March 30, 2022). “Planting trees can help the climate, but only if we also stop burning fossil fuels”. The Conversation.

ภาพ Herrero Uceda / wikipedia

Copyright @2021 – All Right Reserved.