‘นาโนพลาสติก’ แทรกซึมแม้เพียงหายใจ เสี่ยงภาวะสืบพันธุ์มีปัญหา

by Igreen Editor

การสูดดม PM 2.5 หรือ คาร์บอนไดออกไซด์ที่ทำให้เกิดการอักเสบในปอด ผลการศึกษาใหม่เผยการสูดดมนาโนพลาสติก อนุภาคพลาสติกขนาดจิ๋วจากโพลีเอไมด์ หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า ‘ไนลอน’ ที่พบได้ในเสื้อผ้า เสี่ยงกระทบภาวะสืบพันธุ์

ไมโครพลาสติกที่มีอยู่ในสิ่งแวดล้อมทั่วไปสามารถพบได้ในชีวิตประจำวัน นักวิจัยเชื่อว่าในแต่ละปีมนุษย์ 1 คน รับไมโครพลาสติก 90,000 ชิ้นจากน้ำดื่มบรรจุขวดพลาสติก

พลาสติกอีกประเภทที่ได้รับความนิยมคือโพลีเอไมด์ หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า ‘ไนลอน’ ที่พบได้ในเสื้อผ้า บรรจุภัณฑ์อุตสาหกรรม ยางรถยนต์ และอื่นๆ อีกมากมาย

การสัมผัสโพลิเอไมด์แทบจะเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ด้วยอานุภาคขนาดเล็กระดับไมโครและนาโนพลาสติก (MNPs) สามารถข้าสู่ร่างกายมนุษย์ได้ผ่านการหายใจ และดูดซึมได้ง่ายโดยผ่านเยื่อบุทางเดินหายใจ

นักวิจัยต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการทำให้พลาสติกเป็นละออง เนื่องจากการศึกษาส่วนใหญ่จะใช้วิธีฉีดไมโครพลาสติกเพื่อใส่เข้าไปในร่างกายเพื่อทำการศึกษาผลกระทบของไมโครพลาสติก

เพื่อให้เข้าใจถึงผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นจากไมโคร-นาโนพลาสติก นักวิจัยจาก Rutgers University ได้ให้หนูทดลองสัมผัสและสูดดมผงโพลีเอไมด์เพียงครั้งเดียวและวิเคราะห์สัญญาณชีพของพวกมันหลังจากนั้น

ผลการวิจัยพบว่าหลังการสัมผัสและสูดดม ความดันโลหิตของหนูเพิ่มสูงขึ้น การขยายตัวของหลอดเลือดบกพร่อง และปริมาณฮอร์โมนสืบพันธุ์ 17 เบตา-เอสตราไดออลลดลง ซึ่งบ่งชี้ว่าไมโคร-นาโนพลาสติกขัดขวางการทำงานของต่อมไร้ท่อ นอกจากนี้ยังมีการอักเสบทั่วร่างกายของหนู

ปริมาณฮอร์โมนสืบพันธุ์ที่ลดลงอาจส่งผลต่อปัญหาสุขภาพ เช่น ภาวะอ้วน และการเจริญพันธุ์ลดลง ส่งผลให้มีบุตรยาก ดังนั้นจึงเป็นไปได้ว่าการพึ่งพาพลาสติกของมนุษย์ส่งผลอัตราการเจริญพันธุ์ทั่วโลกลดลง มีบุตรยาก

ทีมวิจัยหวังว่าการศึกษาผลกระทบของไม่โครพลาสติกในรูปแบบของละอองสามารถนำไปใช้ในการศึกษาต่อได้ในอนาคตเพื่อให้เข้าใจถึงปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับไมโคร-นาโนพลาสติกได้มากขึ้น

ฟีบี สเตเปิลตัน หนึ่งในผู้วิจัยกล่าวว่าเราสามารถหลักเลี่ยงไมโครพลาสติก ได้จากการระวังการกินดื่ม หรือหลีกเลี่ยงการใช้ภาชนะพลาสติก แต่นาโนพลาสติกที่ล่องลอยอยู่ในอากาศเป็นเรื่องยากที่จะเลี่ยงเพราะมันสามารถกลับเข้ามาอยู่ในเกือบทุกลมหายใจที่เราหายใจเข้าไป

ที่มา

  • Apr25, 2023. Plastic Particles Themselves, Not Just Chemical Additives, Can Alter Sex Hormones. Rutgers Research
  • Apr25, 2023. Single inhalation exposure to polyamide micro and nanoplastic particles impairs vascular dilation without generating pulmonary inflammation in virgin female Sprague Dawley rats. NIH

Copyright @2021 – All Right Reserved.