เราจะส่งมอบ PM 2.5 แบบไหน ให้ลูกหลาน?

by Admin
ประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากฝุ่น PM2.5 กว่า 7 หมื่นคน (สูงเป็นอันดับสามของอาเซียนรองจากอินโดนีเซียและเวียดนาม) และมลพิษอากาศเป็นปัจจัยร่วมที่เป็นสาเหตุของกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ได้แก่ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หลอดเลือดในสมอง หัวใจขาดเลือด มะเร็งปอด และติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจส่วนล่าง ฯลฯ การสูดฝุ่น PM2.5 เข้าไปทุกจึงเสมือนการตายผ่อนส่ง

มลพิษอากาศเฉพาะกรุงเทพมหานคร (กทม.) สร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจประมาณกว่า 1 แสนล้านบาทต่อปี กทม. และจังหวัดโดยรอบจึงเป็นพื้นทื่วิกฤตมลพิษอากาศขั้นรุนแรง จึงไม่น่าแปลกใจที่เด็กๆ เยาวชนได้สะท้อนให้ทราบว่า พวกเขากำลังเผชิญการใช้ชีวิตท่ามกลางอากาศที่แย่อย่างไรบ้าง และต้องการให้ภาครัฐช่วยแก้ไขปัญหานี้อย่างไร
 

Copyright @2021 – All Right Reserved.