เครื่องต้นกำลัง ลดฝุ่น PM2.5

by Admin

การนำวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร หรือชีวมวลที่เป็นสาเหตุหนึ่งของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือฝุ่น PM2.5 มาแปลงเป็นเชื้อเพลิงเพื่อสร้างพลังงานจะเป็นทางออกหนึ่งในการแก้ปัญหามลพิษอากาศซึ่งเกิดขึ้นในทุกปี วิธีการนี้เรียกว่ากระบวนการแก๊สซิฟิเคชั่น ซึ่งเป็นกระบวนการแปรรูปชีวมวล หรือสารอินทรีย์โดยใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่า เตาผลิตแก๊ส หรือ Gasifier จนได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นแก๊สที่สามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงได้

จากแก๊สเชื้อเพลิงจะถูกเปลี่ยนเป็นพลังงานได้นั้น สามารถประยุกต์ใช้ด้วยการนำเครื่องยนต์เก่าเหลือใช้และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ มาดัดแปลงเป็น “เครื่องยนต์ต้นกำลัง” หรือเครื่องต้นกำลังที่เป็นต้นกำเนิดของพลังงาน สร้างเครื่องมือและประโยชน์ให้แก่เกษตรกรและผู้คนทั่วไป ซึ่งผลลัพธ์ที่สุดท้ายจะเป็นคำตอบในการกำจัดชีวมวลที่ไม่ก่อมลพิษ ดังนั้น แค่เปลี่ยนวิธีการจัดการใหม่ ด้วยการผลิตพลังงานจากชีวมวล ผ่านเครื่องยนต์เก่าเหลือทิ้งมาสร้างนวัตกรรมสำหรับการแก้ปัญหา “วิกฤตฝุ่นควัน” ที่เกิดขึ้นในทุกปี

 

Copyright @2021 – All Right Reserved.