สำนักงานสิ่งแวดล้อมยุโรป เผยมลพิษอากาศคร่าชีวิตเด็ก 1,200 รายทุกปี

by IGreen Editor

สำนักงานสิ่งแวดล้อมยุโรป (EEA) เผยมลพิษอากาศเป็นเหตุให้การเสียชีวิตก่อนวัยอันควรของเด็กและวัยรุ่นในยุโรปมากกว่า 1,200 รายทุกปี

รายงานประเมินว่ามลพิษอากาศเป็นสาเหตุการเสียชีวิตของเด็กและเยาวชนกลุ่มที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ในยุโรปมากกว่า 1,200 รายต่อปี ซึ่งกลุ่มดังกล่าวมีความเสี่ยงเป็นพิเศษเนื่องจากร่างกายและระบบภูมิคุ้มกันของพวกเขายังคงพัฒนาอยู่

เด็กมีความอ่อนไหวต่อมลพิษอากาศเป็นพิเศษ โดยเริ่มตั้งแต่อยู่ในครรภ์ จากการศึกษาพบว่ามลพิษอากาศมีความสัมพันธ์ต่อการคลอดก่อนกำหนดและน้ำหนักแรกเกิดที่ต่ำกว่ามาตรฐาน

จำนวนการเสียชีวิตในกลุ่มนี้อาจดูต่ำ เมื่อเทียบกับตัวเลขโดยรวมผู้เสียชีวิตจากมลพิษอากาศที่ 311,000 รายในปี แต่ผลกระทบของการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรนั้นส่งผลต่อศักยภาพในการพัฒนาประเทศในอนาคต

การสัมผัสกับไนโตรเจนไดออกไซด์ และโอโซนในระยะสั้น รวมไปถึง PM 2.5 ในระยะยาวนำไปสู่ภาระการเจ็บป่วยเรื้อรังด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ หลอดเลือดหัวใจ รวมถึงโรคหอบหืด และยังอาจส่งผลต่อการพัฒนาสมองอีกด้วย

Hans Bruyninckx ผู้อำนวยการบริหาร EEA กล่าวว่า ระดับมลพิษทางอากาศทั่วยุโรปยังอยู่ในระดับไม่ปลอดภัย และนโยบายคุณภาพอากาศควรมีเป้าหมายเพื่อปกป้องพลเมืองทุกคน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนซึ่งมีความเสี่ยงต่อผลกระทบด้านสุขภาพจากมลพิษอากาศมากที่สุด

“นี่คือเรื่องเร่งด่วนที่ต้องเพิ่มมาตรการตั้งแต่ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับสหภาพยุโรป เพื่อปกป้องเด็กและเยาวชนที่ไม่สามารถป้องกันตนเองได้ ต้องให้มั่นใจว่าพวกเขามีอากาศสะอาดและมีชีวิตที่ปลอดภัย” Hans กล่าว

ที่มา

  • Apr24, 2023. Air pollution levels across Europe still not safe, especially for childrenAir pollution killing 1,200 young people in Europe each year. EEA
  • Apr24, 2023. Air pollution killing 1,200 young people in Europe each year. DW

Copyright @2021 – All Right Reserved.