คนกรุงต้องได้นั่งรถเมล์ไฟฟ้า ก้าวไกลลุ้นผ่านกฎหมาย ก.ค.นี้

by IGreen Editor

สภา กทม.ผ่านวาระ 1 ร่างกฎหมาย “รถเมล์อนาคต” หรือรถเมล์ไฟฟ้า หวังให้คนกรุงเทพฯ ได้สูดอากาศบริสุทธิ์ขึ้นภายใน 7 ปี หลังจากสัมปทานเดินรถเดิมสิ้นสุดลง และต่อไปจะต้องให้บริการรถเมล์ไฟฟ้าเท่านั้น

ที่ประชุมสภากรุงเทพมหานคร (กทม.) สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 12 เม.ย. 2566 มีมติมติรับหลักการวาระ 1 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง รถโดยสารประจำทางพลังงานไฟฟ้าเพื่อลดมลภาวะ พ.ศ… ด้วยคะแนนเสียง 33-3 เสียง ตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ จำนวน 17 คน กำหนดแปรญัตติภายใน 7 วัน และพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน

สำหรับข้อบัญญัตินี้เสนอโดยนายพุทธิพัชร์ ธันยาธรรมนนท์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (สก.) เขตยานนาวา พรรคก้าวไกล ที่ต้องการเปลี่ยนรถโดยเมล์ใน กทม. เป็นรถเมล์ไฟฟ้าหรือรถเมล์ EV เพื่อแก้ปัญหามลภาวะในเมืองหลวง โดยเฉพาะฝุ่น PM 2.5 ในกรุงเทพฯ เกิดจากยานพาหนะสัดส่วนถึง 60% และ 90% ของไอเสียจากรถยนต์คือฝุ่น PM 2.5

ทั้งนี้ หาก กทม. หันมาใช้รถเมล์ไฟฟ้าก็จะควบคุมปริมาณมลพิษจากรถยนต์สันดาปไม่ให้เกินเกณฑ์ที่เป็นอันตรายต่อประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาทางเทคโนโลยีของรถยนต์ทั่วโลก อย่างไรก็ดีมี สก.หลายคนได้อภิปรายสนับสนุนข้อบัญญัตินี้

อย่างเช่น นายฉัตรชัย หมอดี สก.เขตบางนา พรรคก้าวไกล กล่าวว่า การมีรถเมล์ไฟฟ้าจะทำให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมรถไฟฟ้าและแบตเตอรี่ ก่อให้เกิดการจ้างงานและการลงทุนที่มากขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนการเดินรถถูกลง

ขณะที่ น.ส.ภัทราภรณ์ เก่งรุ่งเรืองชัย สก.เขตบางซื่อ พรรคก้าวไกล กล่าวว่า ข้อบัญญัติฉบับนี้จะส่งผลดีต่อลูกหลานในอีก 20-30 ปี การผ่านกฎหมายนี้ออกมาจะทำให้มีอากาศสะอาดในอีก 7 ปี และคืนอากาศสะอาดให้ประชาชนกว่า 10 ล้านคนที่อาศัยในกรุงเทพฯ

สาระสำคัญของร่างกฎหมายฉบับนี้นายพุทธิพัชร์ อธิบายว่า หากกฎหมายฉบับนี้ผ่านสภา กทม. จะมีระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน 1 ปี เพื่อให้ผู้รับสัมปทานเดินรถเดิมต้องปรับไปใช้รถเมล์ไฟฟ้า เพราะต่อไปนี้ในพื้นที่ กทม. จะมีเฉพาะรถเมล์ไฟฟ้าเท่านั้นที่สามารถเดินรถได้ ส่วนรถเมล์สันดาปก็จะทยอยหมดอายุสัมปทานภายใน 7 ปี

“หมายความว่าภายใน 7 ปี รถเมล์ทั้งหมดที่วิ่งในพื้นที่ กทม. จะเป็นรถเมล์ EV ทั้งหมด” นายพุทธิพัชร์ ระบุและกล่าวด้วยว่าหลังผ่านร่างกฎหมายวาระ 1 คาดว่าจะผ่านวาระที่ 3 ในการประชุมสมัยหน้า คือต้นเดือน ก.ค. 2566″

#ระบบขนส่งสาธารณะ #คนกรุงเทพ #รถเมล์ไฟฟ้า #เมืองอากาศบริสุทธิ์

Copyright @2021 – All Right Reserved.