News Update

  • ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคตั้งเป้าเร่งดำเนินการลดน้ำสูญเสียในระบบจำหน่ายอย่างเร่งด่วน เพื่อลดการสูญเสียรายได้จำนวนมาก โดยมุ่งเน้นไปที่พื้นที่ กปภ.สาขาที่มีปริมาณน้ำสูญเสียสูง พร้อมขับเคลื่อนการทำงานเพื่อให้คนไทยมีน้ำประปาสะอาดใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง โดยจะเร่งขยายพื้นที่การให้บริการให้ต่อเนื่อง

  • ครม.เด้ง “ธัญญา เนติธรรมกุล” พ้นอธิบดีกรมอุทยานฯ หลังครองตำแหน่งมานานถึง 6 ปี โยก “รัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา” อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดำรงตำแหน่งแทน ตั้ง “เฉลิมชัย ปาปะทา” รองปลัด ทส. เสียบอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 2564 คณะรัฐมนตรี(ครม.) มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับ 10 โดยย้ายนายธัญญา …

  • “ปี 2565 ไทยจะต้องเลิกใช้หรือแบนพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งเพิ่มอีก 4 ชนิด ประกอบด้วย 1. ถุงหูหิ้วขนาดหนาน้อยกว่า 36 ไมครอน 2. หลอด 3.กล่องโฟมบรรจุอาหาร และ 4.แก้วพลาสติกแบบบาง เพื่อลดปริมาณขยะพลาสติกลง “ซึ่งจะทำให้ไทยในปี 2565 มีการบังคับให้เลิกใช้พลาสติกเพิ่มเติมรวมเป็น 7 ชนิด และขณะนี้มีหลายประเทศทั่วโลกได้บังคับห้ามใช้พลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง แม้ว่าช่วงโควิด-19 จะแผ่วไปบ้าง แต่ล่าสุดจีนก็ประกาศห้ามใช้พลาสติกครั้งเดียวทิ้งใน 5 เมืองใหญ่ในปีนี้” นายวิบูลย์ พึงประเสริฐ นายกสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย …

  • “ถ้าชาวประมงทำประมงถูกกฎหมาย ทะเลก็จะอุดมสมบูรณ์ได้ ไม่ว่าประมงพาณิชย์หรือประมงพื้นบ้านใช้ทะเลหากินเหมือนกัน ชาวประมงสามารถเลือกขนาดของปลาได้ ยิ่งมีเครื่องมือระบบโซน่า จะรู้ว่าเป็นปลาชนิดอะไรมีกี่หมื่นกิโล ขนาดเล็กขนาดใหญ่รู้หมด เพียงแต่ออกเรือไปแล้วจะรอได้ไหม ซึ่งถ้ามีมาตรา 57 บังคับใช้ก็จะทำให้ทะเลกลับมาอุดมสมบูรณ์” ส่วนหนึ่งจากการเสวนาหัวข้อ “ปัญหาปลาเด็ก เรื่องไม่เล็กของทะเลไทย”

  • แถลงการณ์สภาหายใจภาคเหนือ เรื่อง ให้รัฐบาลเร่งดําเนินมาตรการป้องกันและแก้ปัญหาที่ถูกละเลยก่อนฤดูฝุ่นควันรอบใหม่ พ.ศ. 2565 สภาลมหายใจภาคเหนือและเครือข่ายพันธมิตร ประกอบจากกลุ่มประชาชน ชมรม องค์กรภาคเอกชน และประชาสังคมในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ เพื่อผลักดันให้เกิดการแก้ปัญหามลพิษอากาศฝุ่นควันไฟ PM 2.5 ที่เกิดขึ้นเป็นประจําทุกปี โดยมองว่าภูมิศาสตร์แอ่งกระทะภูเขาและระบบนิเวศที่มีสัดส่วนพื้นที่ป่าไม้มากกว่า 65% เป็นลักษณะเฉพาะที่มีผลต่อสภาพปัญหา ดังนั้นรัฐบาลจึงต้องดําเนินการให้เกิดมีแผนและมาตรการเฉพาะ เพื่อจะเอาชนะปัญหานี้

  • รัฐเซาท์ออสเตรเลียเป็นรัฐแรกในออสเตรเลียที่เริ่มบังคับใช้กฎหมายห้ามใช้พลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single-use Plastic) หลังจากร่างกฎหมาย The Single-use and Other Plastic Products (Waste Avoidance) Bill 2020 เข้าสภาเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 และผ่านออกมาเป็นกฎหมายในเดือนกันยายนปีเดียวกัน จากนั้นก็มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มีนาคม 2564

Copyright @2021 – All Right Reserved.