News Update

  • ปลายเดือนกุมภาพันธ์ องค์การนาซาเปิดเผยภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณประเทศจีนแสดงให้เห็นว่าระดับมลพิษลดลงอย่างมาก คาดว่าเป็นเพราะหลังจากการระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่คนจีนถูกกัก ถูกปิดเมือง ถูกสั่งห้าม ทำให้ต้องหยุดความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจ รวมถึงจักรกลในโรงงาน การขนส่ง การเดินทางลดลงเหมือนกับไม่มีผู้คนอาศัยในจีนเลย

  • ทุกอย่างมีขอบเขตของมัน มีเส้นที่ขีดไว้ไม่ให้ล้ำ เหมือนความสัมพันธ์ของคน ถ้าล้ำเส้นขึ้นมาก็อยู่กันไม่ได้ โลกของเราก็เหมือนกัน มีเส้นหลายเส้นที่ถูกตีขึ้่นเพื่อเตือนให้มนุษยชาติระมัดระวังตัวไม่ให้ทำอะไรล้ำขอบเขต เส้นเตือนของโลกที่ตีขึ้นเพื่อมิให้มนุษย์อย่างเราล่วงล้ำ เรียกว่า Planetary boundaries

  • เหตุการณ์หิมะตกในกรุงแบกแดดของอิรักเป็นผลพวงจากความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศอย่างรุนแรง ซึ่งถือเป็นปรากฎการณ์นับ 100 ปีที่เกิดหิมะตกจนทำให้เมืองขาวโพลนไปด้วยละอองสีขาว ซึ่งผู้คนต่างออกจากบ้านมาเล่นหิมะกันด้วยความตื่นตาสนุกสนาน

  • The Climate Change Performance Index 2020 หรือดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพว่าด้วยเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 2563 ได้ถูกนำเสนอในที่ประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 25 ที่กรุงมาดริด สเปน เมื่อวันที่ 10 ธ.ค. 2562

  • แม้การประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 25 (COP 25) จะต้องย้ายสถานที่ประชุมอย่างกะทันหันจากกรุงซานดิอาโก ประเทศชิลีไปประชุมกันที่กรุงมาดริด ประเทศสเปน แต่กำหนดการยังคงเป็นไปตามเดิม คือระหว่างวันที่ 2-13 ธันวาคม พ.ศ. 2562 วาระการประชุมต่าง ๆ ก็ยังคงเดินหน้าตามแผนการเดิม รวมทั้งชีลียังทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพเหมือนเดิม

  • โดย – ปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร. เรื่องพลังงานนั้น บ้านเรายังคงวนไปวนมากับเรื่องราคาน้ำมันว่าถูกว่าแพงกว่าเพื่อนบ้าน บางกลุ่มก็เสนอแบบง่าย ๆ ว่าราคาน้ำมันของบ้านเราต้องเท่ากับราคาน้ำมันของประเทศเพื่อนบ้าน ทั้ง ๆ ที่บริบททางเศรษฐกิจ สภาพทางกายภาพ ระบบกฎหมาย และอื่น ๆ แตกต่างกันลิบลับ นับว่าแปลกมากที่มีการรณรงค์แบบนี้ด้วย

Copyright @2021 – All Right Reserved.