News Update

  • การจัดการที่ดินที่ดีขึ้นสามารถแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ แต่ไม่ใช่ทางออกเดียว เพราะการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากทุกภาคส่วนมีความสำคัญ หากต้องการรักษาภาวะโลกร้อนไม่ให้อุณหภูมิเพิ่มขึ้นมากกว่า 2 องศาเซลเซียส

  • คอลัมน์ I Green Talk นัดคุยกับ “ธเนศพล ธนบุณยวัฒน์” เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ขุนพลที่ทำงานเคียงข้างรัฐมนตรีว่าการ ทส. “วราวุธ  ศิลปอาชา” ซึ่งเวลานี้ต้องบอกว่าเป็นรัฐมนตรีที่มีผลงานเข้าตาและโดดเด่นมากที่สุดคนหนึ่ง

  • ในวันที่ 15 มีนาคม 2562 นี้ เด็กๆ ทั่วโลกได้นัดกันหยุดเรียน 1 วัน เพื่อประท้วงผู้ใหญ่ให้แก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) นับเป็นการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับปัญหาโลกร้อนครั้งประวัติศาสตร์ของโลกเลยทีเดียว 

  • นักเรียนในฝรั่งเศสเรียกร้องให้เพื่อนๆ ทุกคนหยุดเรียนในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคมนี้ เพื่อออกมาชุมนุมประท้วงกดดันรัฐบาลให้มีมาตราการแก้ไขปัญหาโลกร้อนที่ชัดเจน

  • นักวิทยาศาสตร์ค้นพบการลดผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่กำลังวิกฤต ด้วยการช่วยกันปลูกต้นไม้ทั่วโลก จำนวน 1.2 ล้านล้านต้น โทมัส ครอว์เธอร์ นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมชาวอเมริกัน ศึกษาพบว่า หากสามารถช่วยกันปลูกต้นไม้ให้ได้ 1.2 ล้านล้านต้นทั่วโลก จะเป็นวิธีการช่วยลดก๊าซเรือนกระจกที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดมากกว่าวิธีการใดๆ ที่มนุษย์มีอยู่ในปัจจุบัน อาทิ ระบบพลังงานทางเลือก และการลดการบริโภคผลิตภัณฑ์จากสัตว์ การวิจัยของ ดร.ครอว์เธอร์ อาศัยการนำฐานข้อมูลจากทั้งการสำรวจทางอากาศและภาพถ่ายดาวเทียมของป่าไม้ทั่วโลก พบว่าต้นไม้บนโลกนั้นเหลืออยู่ประมาณ 3 ล้านล้านต้นเท่านั้น มากกว่าที่องค์การบริหารการบินและอวกาศของสหรัฐอเมริกา หรือนาซ่า เคยประเมินไว้ถึง 7 เท่า จากนั้นทีมวิจัยได้ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือเอไอ …

  • เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 เนื้อหาสรุปว่า  เพื่อกำหนดมาตรการในการควบคุมยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและสอดคล้องตามหลักสากล โดยที่พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานและมีบทบัญญัติบางประการที่ไม่ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน

Copyright @2021 – All Right Reserved.