Climate Change

  • นครนายกไฟยังลุกท่วม ประกาศเขตภัยพิบัติไฟป่าในพื้นที่ ต.พรหมณี และ ต.เขาพระ หลังกระแสลมส่งผลให้เกิดไฟลุกไหม้อีกครั้งในช่วงกลางดึกที่ผ่านมา วันที่ 30 มี.ค.2566 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายกระบุ จ.นครนายก ออกประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย/เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน กรณีเหตุอัคคีภัย (ไฟป่า) ในพื้นที่ อ.เมืองนครนายก ดังนี้ หมู่ที่ 13 ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก หมู่ที่ 10 , 11 , 12 และหมู่ที่ 13 …

  • สภาลมหายใจภาคเหนือจัดเสวนาเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาฝุ่นควันในพื้นที่ภาคเหนือ ภายใต้หัวข้อ “ฝุ่นข้ามแดนมีสัดส่วนกี่% ของฝุ่นทั้งหมด” โดยมี ผศ.ดร. ชาคริต โชติอมรศักดิ์

  • มตินี้ถูกนำเข้าวาระการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2566 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกว่า 130 ประเทศ เว้นแต่ 2 ประเทศผู้ก่อมลพิษอากาศรายใหญ่ที่สุดของโลกคือสหรัฐอเมริกาและจีน ที่ไม่แสดงการสนับสนุน แต่ไม่ได้คัดค้าน นั่นหมายความว่ามติดังกล่าวผ่านมติเอกฉันท์

  • ปัญหามลพิษจากหมอกควันข้ามพรมแดนไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในประเทศไทยเพียงแห่งเดียว ประเทศเพื่อนบ้านอย่างสิงคโปร์และมาเลเซียก็ผ่านวิกฤตแบบที่เราเผชิญเช่นกัน

  • เมื่อวันที่ 27 มี.ค.66 นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกลกล่าวถึงปัญหาฝุ่น PM 2.5 ผ่านทางเฟซบุ๊กเพจ Pita Limjaroenrat – พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ว่า สถานการณ์ PM2.5 ในภาคเหนือรุนแรงมาก บางจังหวัดเช่นเชียงใหม่ กลายเป็นเมืองที่มีมลพิษมากที่สุดในโลก โดยที่ผ่านมามีการพูดถึงข้อเสนอในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าโดยเฉพาะด้านการป้องกัน บรรเทาไปพอสมควร แต่ประเด็นสำคัญที่ยังไม่มีการพูดถึงมากนักคือต้นตอของสาเหตุที่ทำให้ PM2.5 รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ตลอด 10 ปีที่ผ่านมา >>เกษตรกรเผา ข้อมูลจาก …

  • วันนี้ (27 มี.ค. 2566) เวลา 07.00 น ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศรายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ ภาพรวมปริมาณ PM 2.5 ในประเทศเฉลี่ยในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา พบหลายจังหวัดในภาคเหนือยังวิกฤต โดยค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 37-537 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) อยู่ในเกณฑ์กระทบต่อสุขภาพ

Copyright @2021 – All Right Reserved.